Podujatie bolo zrušené.

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa podujatie v roku 2020 neuskutoční. Uhradené štartovné sa presúva na rok 2021

Black Swans triatlon

Black Swans triatlon

Miesto:  Wake Soul, Ratnovská zátoka pri Piešťanoch, Slovenská republika

GPS:   48°33'54.6"N 17°49'40.7"E

Termín:  4.-5.7. 2020

Usporiadateľ:  Black Swans triclub Piešťany

Kontakt

Web:  www.blackswans.sk

blackswansclub@gmail.com

Tel.:  +421 917 805 243

Adresa:  Vážska 7, 921 01 Piešťany, SVK

 

Súťažný výbor

Hlavný rohodca:  Delegovaní triathlonovou úniou SVK

Technickí delegáti:  Delegovaní triathlonovou úniou SVK

Riaditeľka pretekouv:  Ing. Jana Beňačková

Členovia výkonného výboru:  Mgr. Marek Jurčiak, Bc. Lukáš Rusnák

 

Predpis

Preteká sa podľa pravidiel TÚ SVK, súťažnej smernice 2019 a oficiálneho programu pretekov.

 

Oficiálne pravidla pretekov

Po dokončení online registrácie každý súťažiaci prijíma oficiálne pravidlá organizátorov a Slovenskej triatlonovej únie a dodržiava tieto pravidlá. S prihlásením súťažiaci vyhlasujú, že začínajú preteky na vlastnú zodpovednosť a majú vhodný zdravotný stav a dostatočnú prípravu na súťaž.

 

Odloženie osobných vecí a cenností

Ak si pretekár potrebuje uschovať osobné veci a cennosti, požiada v registračnom stane o tašku.  Vloží svoje osobné veci do tašky, odovzdá ju na registrácii a zapečatená bude uschovaná u organizátora počas celých pretekov. Spätne budú osobné veci vydávané iba na základe štartového čísla pretekára. Veci je možné uložiť v deň pretekov v čase sobota  9:00-9:30, nedeľa  8:00-8:30.

 

Časový harmonogram

Piatok 3.7.

16.00 – 19:00 Registrácia pretekárov Šprint, Olympijský, Swansman, štafety, Aquabike

 

Sobota 4.7.

7:30 - 9:00          Registrácia Šprint a Olympijský triatlon

8:30 - 9:30          Ukladanie vecí do depa

9:40 - 9:50          Výklad trate

9:50 - 9:55          Rozplávanie pretekárov

10:00                  ŠTART Olympijský triatlon

10:10                  ŠTART Šprint triatlon

14:00                  Vyhlásenie výsledkov

15:00 - 18:00       Registrácia Swansman, Štafety, Aquabike, Swim loop

 

Nedela 5.7.

6.30 - 8:00          Registrácia Swansman, Štafety, Aquabike

7:00 - 8:15          Ukladanie vecí do depa

8:30 - 8:50          Výklad trate

8:30 - 9:30          Registrácia Swim loop

8:50 - 8:55          Rozplávanie pretekárov

9:00                    ŠTART Swansman Ženy, Štafety

9:10                    ŠTART Swansman Muži

9:15                    ŠTART Aquabike

10:00                  ŠTART Swim loop (vyhlásenie výsledkov 11:00)

16:30                  Vyhlásenie výsledkov Swansman

 

 

Štartovné

 

Cena štartovného do 30.4. do 31.5. do 1.7.
Šprint triathlon 30 € 35 € 40 €
Olympijský triathlon 40 € 50 € 60 €
Swansman 70 € 80€ 90 €
Swansman štafeta 90€ 110 € 130 €
Aquabike 35 € 40 € 45 €
Swim loop 10 € 10 € 10 €

 

Pretekárom neregistrovaných v TÚ SVK bude pri registrácii na mieste ku štartovnému účtovaných + 2 eur za jednorazovú licenciu.

Usporiadateľ štartovné nevracia, povoľuje však prepísať štartovné na iného pretekára za administratívny poplatok 10€.  

Usporiadateľ má právo obmedziť počet štartujúcich.

 

 

Ceny pre víťazov

Všetci pretekári, ktorí sa umiestnia na 1.-3. Mieste budú odmenení medailou pre víťaza.

PRIZE MONEY

1.

2.

3.

4.

5.

Šprint triathlon MUŽI

50 €

30 €

20 €

 

 

Šprint triathlon ŽENY

50 €

30 €

20 €

 

 

Olympijský triathlon MUŽI

150 €

100 €

50 €

 

 

Olympijský triathlon ŽENY

150 €

100 €

50 €

 

 

Swansman MUŽI

300 €

200 €

100 €

50 €

30 €

Swansman ŽENY

200 €

150 €

100 €

 

 

Swansman Štafety

Vecné ceny

Aquabike

 

Model pretekov

Názov pretekov

Vzdialenosť

Plávanie

Cyklistika

Beh

Šprint triathlon

0,75km

20km

5km

Olympijský triathlon

1,5km

40km

10km

Swansman

1,9km

89km

20km

Aquabike

1,9km

60km

 

Swim loop

1km/2km

 

 

 

Šprint/Olympijský triathlon

Šprint: 750m plávanie, 20km bicykel, 5km beh

Olympijský: 1,5km plávanie, 40km bicykel, 10km beh

 

Vekové kategórie

Muži/Men

20-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

Ženy/Women

20-29

30-39

40-49

50+

X

X

X

X

 

Štartovací balíček

 • čip na meranie času
 • štartové číslo
 • plaveckú čiapku
 • číslo na bicykel a prilbu
 • občerstvenie na trati
 • fľaška
 • obed
 • finisher medaila
 • lekárska pomoc

Informácie o trati

Plávanie/Swim

Šprint triatlon (1 okruh = 750m), olympijský triatlon (2 okruhy = 1,5km)

Štartuje sa vo vlnách:

10:00 Olympijský triathlon

10:10 Šprint triathlon

Začiatok aj koniec plaveckého okruhu sa nachádza v areáli Wake Soul. Plavecká trať je vyznačená bójami. Pláva sa v protismere hodinových ručičiek tak, že bója sa nachádza vždy po ľavej ruke. Pretekár je povinný použiť plaveckú čapicu, ktorá je súčasťou štartovacieho balíčka. V závislosti od teploty vody môže riaditeľ preteku povoliť použitie plaveckého neoprénu.

                                                                               

Bicykel/Bike

Šprint triatlon (1 okruh = 0,9+19+0,9km)

Olympijský triatlon (2 okruhy = 0,9+2x19+0,9km)

Trať cyklistiky nebude uzatvorená. Doprava na nej bude obmedzená,  nebezpečné miesta na celej trati budú zaistené policajtmi a usporiadateľmi. Pretekári sú však povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Trať je vedená po asfaltovej ceste dobrej kvality. Prevýšenie 1 okruhu je 100m. Pretekár je povinný mať počas celej dĺžky preteku zapnutú cyklistickú prilbu a musí mať na chrbtovej časti zozadu jasne viditeľné štartové číslo  Cyklistika po opustení depa v Ratnovskej zátoke vedie cez obce Ratnovce, Sokolovce, Jalšové a je značená po celej svojej dĺžke. Za obcou Jalšové sa bude nachádzať obrátka v dostatočnej viditeľnej vzdialenosti s regulovanou dopravou.

 

Beh/Run

Šprint triatlon (1 okruh = 5km), olympijský triatlon (2 okruhy = 10km)

Beží sa po asfalte a chodníkoch s nízkymi obrubníkmi. Štartové číslo musí mať pretekár jasne viditeľné na prednej časti tela od opustenia depa až po prebehnutím cieľa. Na trati budú dve občerstvovacie stanice, prvá pri opustení depa na začiatku bežeckého úseku a druhá na 2,5km.

Penalty box sa bude nachádzať na začiatku bežeckej trate.

 

 

Swansman

1,9km plávanie

89km bicykel (650 nastúpaných metrov)

20km beh

 

Štartovací balíček

 • čip na meranie času
 • štartové číslo
 • plavecká čiapka
 • číslo na bicykel a prilbu
 • občerstvenie na trati
 • obed
 • finisher tričko
 • finisher medaila
 • lekárska pomoc

Vekové kategórie

MUŽI/MEN

ŽENY/WOMEN

Muži

20-39

Ženy

20-39

Vetráni 1

40-49

Veteránky

40+

Veteráni 2

50+

 

 

 

Plávanie/Swim

2 okruhy = 1,9km

Priemerná teplota vody 22-23°C

Štartuje sa vo vlnách:   9:00 ženy + štafety

                                         9:10 muži

Rozhodcovia a záchranári budú v kajakoch a na paddleboardoch.          

Pláva sa v protismere hodinových ručičiek tak, že bója sa nachádza vždy po ľavej ruke.

Pretekár je povinný použiť plaveckú čapicu, ktorá je súčasťou štartovacieho balíčka.

V závislosti od teploty vody môže riaditeľ preteku povoliť použitie plaveckého neoprénu.

Časový limit: 1:10 h od štartu, do 10:10. Pretekári, ktorí neprišli v stanovenej lehote, budú diskvalifikovaní (DSQ), môžu pokračovať v pretekoch na svoje vlastné riziko!

 

Bicykel/Bike

3 okruhy = 89km (0,9 + 3x29 + 0,9)

Trať cyklistiky nebude uzatvorená.

Doprava na nej bude obmedzená,  nebezpečné miesta na celej trati budú zaistené policajtmi a usporiadateľmi.

Pretekári sú však povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Jazda v háku (drafting) je zakázaná. Porušenie tohto pravidla bude penalizované.

Rozhodcovia na motocykloch budú dohliadať na pravidlá.

Občerstvenie v každom okruhu (15km, 44km, 73km) banány, fľaše s vodou a izotonický nápoj.

Penalty box bude umiestnený pri výbehu z depa medzi cyklistickou a bežeckou časťou.

Časový limit: 5: 15h od štartu, do 14:15 hod. Pretekári, ktorí neprišli v stanovenej lehote, budú diskvalifikovaní (DSQ), môžu pokračovať v pretekoch úplne na svoje vlastné riziko!

 

Beh/Run

4 okruhy = 20km

2 občerstvovacie stanice 2,5km, 5km, 7,5km, 10km, 12,5km, 15km, 17,5km voda, coca-cola, izotonický napoj, banány, pomaranče, gély, tyčinky, soľ.

Očakávaná priemerná teplota vzduchu 25°C.

Časový limit: 7:30 hodín od začiatku do 16:30 hod. Pretekári, ktorí neprišli v stanovenej lehote, budú diskvalifikovaní (DSQ), môžu pokračovať v pretekoch na svoje vlastné riziko!

 

 

Swansman štafeta/ Relay

1,9km plávanie

89km bicykel (650 výškových metrov)

20km beh

 

Kategórie:  JA-TY-ON 18+

 

Štartovací balíček

 • čip na meranie času 1x
 • štartové číslo 1x
 • plavecká čiapka 1x
 • číslo na bicykel a prilbu 1x
 • občerstvenie na trati
 • obed 3x
 • finisher tričko 3x
 • finisher medaila 3x
 • lekárska pomoc

 

 

Aquabike

1,9km plávanie

60km bicykel (450 výškových metrov)

 

Vekové kategórie:  Muži 18-39, Veteráni 40+

                           Ženy 18-39, Veteránky 40+

 

Štartovací balíček

 • čip na meranie času
 • štartové číslo
 • plaveckú čiapku
 • číslo na bicykel a prilbu
 • občerstvenie na trati
 • obed
 • finisher medaila
 • lekárska pomoc

 

Plávanie/Swim

2 okruhy = 1,9km

Pretekár je povinný použiť plaveckú čapicu, ktorá je súčasťou štartovacieho balíčka.

Rozhodcovia a záchranári budú v kajakoch a na paddleboardoch.            

Pláva sa v protismere hodinových ručičiek tak, že bója sa nachádza vždy po ľavej ruke.

 

Bicykel/Bike

2 okruhy 60km (0,9 + 2x29 + 0,9)

Trať cyklistiky nebude uzatvorená.

Doprava na nej bude obmedzená,  nebezpečné miesta na celej trati budú zaistené policajtmi a usporiadateľmi.

Pretekári sú však povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Jazda v háku (drafting) je zakázaná. Porušenie tohto pravidla bude penalizované.

Rozhodcovia na motocykloch budú dohliadať na pravidlá.

Občerstvenie v každom okruhu (15km, 44km) banány, fľaše s vodou a izotonický nápoj.

Penalty box bude umiestnený pri výbehu z depa medzi cyklistickou a bežeckou časťou.

Z depa pretekár vybehne priamo do ciela.

 

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 04.07.2020
Podujatie trvá do 05.07.2020
Prihlásení 13
Ukončenie prihlasovania 03.05.2020 8:00
Poloha Black Swans triatlon
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.