Podujatie bolo zrušené.

Bunny run

Bunny run

 

1. Bunny run 

propozície

 

* organizátor si vyhradzuje právo upraviť niektoré údaje uvedené v propozíciách

Všeobecné informácie

Názov podujatia, ročník: Bunny Run, 1. ročník
Dátum, čas a miesto konania podujatia: 18.4.2020 (sobota), od 9:30; ZŠ Štúrovo, Adyho 6, Štúrovo a vyčlenené priestory mesta Štúrovo
Organizátor: ZŠ Štúrovo, Adyho 6, 943 01 Štúrovo, Slovakia
Kontakt na organizátora: behbunnyrun@gmail.com
Časomiera: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

 

Disciplíny a kategórie

Kategórie:

A - rok narodenia 2014 - 2017 (3 - 6 r.)
B - r.n. 2010 - 2013 ( 7 - 10 r.)
C - r.n. 2006 - 2009 ( 11- 14 r.)
D - r.n. 2003 - 2005 (15-17r.)
E - r.n. 2002 a starší (18+)

Disciplíny:

Detské behy:

  • kategória A -> 300m
  • kategória B -> 500m

Hlavné behy:

  • kategórie C, D, E -> možnosť výberu 3000m, 5000m

 

Registrácia

Registrácia je možná vyplnením online registračného formulára (www.vysledkovyservis.sk) do 06.04.2020 24:00hod., alebo do termínu, kedy bude organizátor nútený z kapacitných dôvodov prihlasovanie zastaviť. Po tomto termíne sa bude možné registrovať už len v deň pretekov v mieste konania pretekov do 9:00hod.. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

 

Štartovné

  • kategórie A, B, C - zadarmo ! (po celý čas registrácie)
  • kategória D        - 3€/osoba (v deň pretekov 8€/osoba)
  • kategória E        - 3€/osoba (v deň pretekov 8€/osoba)   

 

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou. Zaplatené štartovné sa nevracia.

          
Výdaj štartovacích balíčkov

Štartovacie balíčky sa vydávajú v deň pretekov od 8:15 do 9:00 v areáli ZŠ (registračný stan).
Štartovací balíček obsahuje:

- štartovacie číslo s čipom (Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.)


- sms po dobehnutí do cieľa s výsledným časom
- občerstvenie po dobehu do cieľa
- možnosť využitia šatní a úschovne batožín
- účastnícku medailu :)
- fotky z preteku
- pot, únavu a radosť v cieli :D

Vyhodnotenie v rámci kategórií

300m - kat. A - odmena v cieli pre každého :)


500m -  kat. B - prví traja chlapci/dievčatá

3K - kat. C - prví traja chlapci/dievčatá

     - kat. D - prví traja chlapci/dievčatá
     - kat. E - prví traja muži/ženy

 

5K -  kat. C - prví traja chlapci/dievčatá

      - kat. D - prví traja chlapci/dievčatá
      -  kat. E - prví traja muži/ženy

 

 

Vyhlásenie výsledkov - 20 minút po ukončení bežeckých disciplín.Výsledky budú zverejňované priebežne počas podujatia na stránke VysledkovyServis.sk

 

Trate

Mapy tratí nájdete na našej facebookovej stránke.

Bezpečnosť

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Parkovanie

Parkovanie v areáli ZŠ je zakázané. Prosíme účastníkov, aby využili verejné parkoviská v meste.

Šatne a toalety

Šatne a toalety sú zabezpečené v priestoroch ZŠ.

Úschovňa batožín

Úschovňa batožín bude k dispozícii v priestoroch ZŠ.

Uzávierka ciest

V čase pretekov budú cesty, ktoré križujú trať pretekov úplné uzavreté.

Občerstvenie

Organizátori zabezpečia občerstvenie v areáli ZŠ.

*Na účely priebehu a vyhodnotenia súťaže spracovávame osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 18.04.2020
Prihlásení 21
Ukončenie prihlasovania 29.03.2020
Poloha ZŠ Štúrovo, Adyho 6
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.