Individual Registration

Please enter information in the form below to process registration for event KDK7,5.

EN: Behu je možné zúčastniť sa aj ako tím. Tento musí mať minimálne troch bežcov. Ak sa chcete zúčastniť tejto súťaže zaškrtnite "áno" a uveďte presný názov tímu (všetci členovia tímu rovnaký názov).

Payment Information

Coupon
Amount
Discount Amount
Gross amount
Payment Method *