Beh o pohár Festivalu HoryZonty - 9.11.2019

P R O P O Z Í C I E

10.ročníka Behu o pohár Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty v Trenčíne.

Usporiadateľ: Ing. Juraj Hudák v spolupráci s OV festivalu dobrodružných filmov HoryZonty Trenčín a skupinkou priateľov

Podujatie podporili: Sponzorov bude organizátor dopĺňať a zverejňovať priebežne na stránke www.horyzonty.sk  a bude o nich informovať v priestore podujatia.

Termín: Sobota 9. novembra 2019

Miesto: Priestor pred Posádkovým klubom Trenčín (Hviezdoslavova ul.) 9:00 hod – 14:00 hod

Prezentácia: Na mieste štartu od 9:00 do 10:15 (Detské kategórie aspoň 15.minút pred štartom)

Prihlasovanie: Vyplnením prihlášky na registračnom linku

                         Na mieste preteku počas prezentácie (Vopred je možné prihlásiť aj deti)

Štartovné: Pri prihlásení sa vopred (do 7.11.2019) zaplatia pretekári pri prezentácii 5 €. Pri prihlásení po tomto termíne (na mieste štartu) je štartovný poplatok  10 €.

                    Detské kategórie pri prihlásení vopred (do 7.11.2019) štartovné neplatia, na mieste pretekov bude pre kategórie D a CH 3, 4 a 5 v prípade elektr. merania časov štartovný poplatok  2€

Štart: Kategórie mužov a žien o 10:45 hod., detské kategórie podľa rozpisu v sekcii kategórie.

Dĺžka trate: Dospelí (20 rokov a viac) a juniorské kategórie (17 - 19 rokov): cca 6 km              

                     Detské a žiacke kategórie podľa rozpisu v sekcii kategórie

Popis trate: Mapka trate bude zverejnená cca 10 dní  pred podujatím..

Vyhodnotenie: Uskutoční sa v mieste štartu a cieľa. Po spracovaní výsledkov budú výsledky vyvesené v priestoroch prezentácie. V prípade, že nebudú podané protesty, vyhodnotenie prebehne 15min po vyvesení výsledkov.  Kategórie D a CH 1,2 budú vyhodnotené počas hlavného behu.

Vyhodnotený bude aj najlepší Trenčan a Trenčanka.

Ceny: Vo všetkých  kategóriách dospelých a detí budú odmenení prví traja pretekári

Po dobehnutí bude zabezpečený teplý čaj a varené vínko. Samozrejme nebude chýbať tradičný chlieb s masťou a cibuľkou, ako aj s maslom a lekvárom.

KATEGÓRIE:
Hlavný pretek:

A - Muži do 40 rokov (1980-1999)   F - Ženy do 35 rokov (1985-1999)
B - Muži do 50 rokov (1970-1979)   G - Ženy do 50 rokov (1970-1984)
C - Muži do 60 rokov (1960-1969)   H - Ženy nad 50 rokov (1969 a skôr)
D - Muži do 70 rokov (1950-1959)   Jy - Juniorky (2002-2000)
E - Muži nad 70 rokov (1949 a skôr)      
Ji - Juniori (2002-2000)      

 

Detské behy (CH – chlapci, D – Dievčatá):

CH1, D1- ročník narodenia 2015 a neskôr – cca 100 m štart pred štartom hlavného behu cca 10:25-30hod
CH2, D2- ročník narodenia 2012-2014 – cca 200 m štart pred štartom hlavného behu cca cca 10:35-40hod
CH3, D3- ročník narodenia 2009-2011 – cca 400 m štart po ukončení hlavného behu cca 11:30hod
CH4, D4- ročník narodenia 2006-2008 – cca 800 m štart cca 11:40hod
CH5, D5- ročník narodenia 2003-2005) – cca 1200 m štart cca 11:40hod

Organizátor môže v prípade potreby zmeniť čas štartu jednotlivých kategórií.

Každý pretekár môže štartovať len v jednej kategórii.

Predpis: Preteká sa podľa týchto propozícií. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto propozícií.

Upozornenie: Pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi organizátora. Organizátor nezodpovedá za straty osobných vecí počas pretekov. Zákaz behu so psom!

Informácie: e-mail: juraj.hudak13@gmail.com, tel.: 0903 119 799, web: www.horyzonty.sk

 

 

Beh sa uskutoční v rámci festivalu dobrodružných filmov HoryZonty,

konanom v dňoch 7. – 9.11.2019 v TRENČÍNE.

V prípade priaznivého počasia bude pred Posádkovým klubom Trenčín pre deti postavená nafukovacia lezecká stena.

 

Je možné zúčastniť sa aj na ďalších sprievodných podujatiach festivalu HoryZonty, ako aj na samotnej festivalovej prehliadke filmov, výstavách a workshopoch.

Bližšie informácie o celom programe festivalu, ako aj o sprievodných podujatiach  festivalu nájdete na stránke www.horyzonty.sk