Martinský beh medikov -23.9.2023

7. Martinský beh medikov

7. MARTINSKÝ BEH MEDIKOV

 

Celý výťažok poputuje na kúpu prístrojov a vybavenia pre Oddelenie detskej onkológie

Kliniky detí a dorastu v Univerzitnej nemocnici v Martine

 

 

ORGANIZÁTOR                Martinský klub medikov 

TERMÍN KONANIA          23.09.2023 (sobota)

MIESTO KONANIA           Divadelné námestie Martin 3601, 036 01 Martin

KATEGÓRIE

           

10km a 5km (kategórie štartujú naraz) :      
Ženy verejnosť
Muži verejnosť
Študentky JLF UK
Študenti JLF UK     

 

Štart behu 10 km o 11:30 hod.

Štart behu 5 km o 11:40 hod

Detské behy: 10:30 hod -11:00 hod

 

300m (do 6 rokov- rok narodenia 2017 a mladší)

600m (7 až 10 rokov- rok narodenia 2013-2016)

1000m (11-14 rokov- rok narodenia 2009-2012)

 

 

PREZENTÁCIA                  Od 9:00 do 11:30, Divadelné námestie Martin        

 

RIADITEĽ PRETEKOV   Amy van Brecht

KONTAKT                      Mail: martinskybehmedikov@gmail.com

Tel. kontakt: 0903 419 382

Facebook: Martinský beh medikov

Instagram: Martinsky_beh_medikov

 

           

PRIHLÁŠKY ONLINE:

https://www.vysledkovyservis.sk/martinsky-beh-medikov-prihlaska

Online prihlasovanie bude ukončené 21.09.2023 o 23:59. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname                      prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

 

NA MIESTE: v deň pretekov od 9:00 do 11:30 v zázemí behu

ŠTARTOVNÉ                     
Online
:
8€ do 31.5.2023 do 23:59 / deti do + vrátane 14r 2€           
10€ do 21.9.2023 do 23:59 / deti do + vrátane 14r 3€                     

Na mieste v deň pretekov: 13€ / deti do + vrátane 14r 5€

 

Pokiaľ sa chce dieťa pod 15r zúčastniť hlavného behu, musí to byť spolu s rodičom- štartovné je stále rovné detskému- je potrebné to napísať do poznámky.

 

- štartovné zahŕňa:

 

 

                                               → štartovné číslo s čipom na meranie času

                                               → občerstvenie v cieli ( pitný režim, sušienka )

                                               → možnosť využiť šatne na prezlečenie

                                               → možnosť uschovať osobné veci v úschovni

                                               → tombolový lístok s číslom jeho štartovného čísla
                                               → workshopy

                                               → fotografie z podujatia na facebookovej stránke

 

Možnosť zakúpenia oficiálneho trička unisex: XXS (detské) XS,S,M,L,XL,XXL

8€ pri online registrácii (zaručená vaša veľkosť)

10€ na mieste (jedine v hotovosti)- nezaručujeme dostupnosť všetkých veľkostí.

 

Online zakúpené tričko bude možné si vyzdvihnúť v deň behu (vedľa registrácie) alebo počas toho týždňa v dopredu uvedených časoch na vysokoškolskom internáte JLF UK a v obchodnom centre Galéria Martin.

 

Zakúpenie trička bude možné počas celého konania pretekov v zázemí a aj po jeho ukončení. Kontaktujte nás prosím cez sociálne siete.

 

Je možnosť aj zaslanie poštou po zaplatení poštovného.

                                            

ÚHRADA ŠTARTOVNÉHO ONLINE:

 

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

 

Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku! Verifikovať svoju účasť si môžete v štartovacej listine na stránke: https://vysledkovyservis.sk/martinsky-beh-medikov-zoznam

 

ÚHRADA ŠTARTOVNÉHO NA MIESTE:

 

Zakúpenie je možné jedine v hotovosti (v blízkosti zázemia sú prítomné bankomaty). Z dôvodu nepredvídaného záujmu v deň pretekov nezaručujeme, že dostanete štartovné číslo a medialu. Preto odporúčame registráciu online, kde to máte isté.

 

ŠTARTOVNÉ ČÍSLO        

 

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

 

Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.


Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

 

TRAŤ                                    5 km, asfaltový povrch, prevažne rovinatá

                                               10 km, asfaltový povrch, prevažne rovinatá

                                             Detské behy (300m, 600m, 1000m), asfaltový povrch, rovinatá

 

(Mapa behu bude zverejnená na sociálnych sieťach a webovej stránke čoskoro)

 

MERANIE ČASU zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk.

VÝSLEDKY budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.         Neskôr budú zverejnené na webovej stránke.             

ŠATNE, WC v areáli behu

CENY Prvé tri miesta v každej kategórii z behu 5 km a 10km budú ocenené.

 

Detské behy sú nesúťažného charakteru. Našou snahou je deti motivovať robiť veci pre seba, svoje zdravie, a oceniť rovnako každé z nich. U nás nie je nikto prvý ani posledný. Detské behy sa budú konať v povzbudzujúcej atmosfére. V cieli dostanú medailu a sladkosť. Počas celého podujatia bude zabezpečený aj športový program organizovaný firmou Active Kids.

 

 

OCENENIE VÍŤAZOV sa uskutoční po dobehnutí posledného pretekára na divadelnom námestí.

 

TOMBOLA Každý účastník má v cene jeden losovací lístok - svoje štartovné číslo. Detské kategórie nie sú zaradené do žrebovacej tomboly. V zázemí je možné dokúpenie si ďalších tombolových lístkov.

INFORMÁCIEVšetky inf. o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na facebooku, instagrame a webovej stránke.  

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

 

PRAVIDLÁ 

 

Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží WA a ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacej stanice sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude vylúčený z pretekov. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz hlavného lekára podujatia. Akékoľvek sprevádzanie (vrátane cyklistického doprovodu), resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom určeným organizačným výkonom podujatia, sa považuje za nedovolenú pomoc.

Používať slúchadlá počas behu je zakázané a pretekárovi hrozí diskvalifikácia. Je to nebezpečné najmä s ohľadom na bezpečnosť bežcov a divákov, prípadné organizačné usmernenia, zásahy a pokyny organizátorov na trati počas behu, potrebu reagovať na pohyb bicyklov organizátora, polície, zdravotnej a záchrannej služby, pričom v neposlednom rade sa oberáte o atmosféru, ktorú vytvárajú bežci, diváci a sprievodný program, ktorý je pre vás pripravený.

 

Z tomboly si budete môcť zobrať skvelé ceny od našich podporovateľov

 

VÍNOTÉKA&BAR SOMMELIER
MARTINUS
DEMRO
NHABE
M2 TAXI
ECCO
PLANTÁŽ BISTRO
VČELOBAL
LUNTER
KOMPAVA
ZLATÝ RAKYTNÍK
VÍNO MASARYK
HYZA
REDBULL
ABRAKA
WACHUMBA
OLD HEROLD
LA DONUTERIA
ACTIVE ARENA
JOGA V DENNOM ŽIVOTE
CALMA
KESTA
POKE BOWL
GOOD NATURE
HOTEL TURIEC
HERBERT SIRUPY
TATRATEA
PIJO BIJO
SUSHI MARTIN
TRESKA

 

Mediálne nás podporujú:
VLMEDIA

TV TURIEC
ZEBRA STUDIO
OC Galéria Martin
OC TULIP
turieconline.sk
Region Malá Fatra
irock.sk 
Dobré rádio

 

SPOLUORGANIZÁTOR:                                                           

Slovenská asociácia študentov medicíny (SloMSA)
Kultúrna scéna Martin
SPP
Mesto Martin

                                                                                  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

Usporiadateľ neručí za škody a straty počas pretekov. Každý pretekár zodpovedá za svoj zdravotný stav a  štartuje na vlastné riziko.

 

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

Opatrenia COVID-19: Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením

ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

Prípadné zmeny oproti propozíciám budú účastníkom pretekov oznámené pri prezentácii.
vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 23.09.23
Ukončenie prihlasovania 21.09.2023 23:55