Black Swans Akvatlon Piešťany

 

 

 

 

Typ pretekov: Akvatlon

Dátum: nedeľa, 29.8.2021

Ročník: 13.

Názov pretekov: Black Swans Akvatlon Piešťany

Miesto konania: Lodenica Piešťany

Okres: Piešťany

Riaditeľ pretekov: Ing. Janka Beňačková

Organizátor: OZ Black Swans Triclub Piešťany

Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.

Tel.: 0915 372 557, 0917 805 243

E-mail: blackswansclub@gmail.com, lrusnak21@gmail.com

Prihlášky: online http://triathlon.sk/ alebo www.vysledkovyservis.sk

Prezentácia: od 9:00 na mieste konania pretekov

Ukončenie prezentácie 30 min pred otvorením depa pre danú kategóriu

 

Štartovné pri platbe a prihlásení vopred:

Pri platbe vopred na účet s číslom: SK92 5200 0000 0000 0988 5028

(do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno)

20 EUR jednotlivci – muži, ženy, veteráni, veteránky, dorastenky, dorastenci, juniori, juniorky

25 EUR štafety

10 EUR žiaci, žiačky ml., st.

15 EUR / OPEN

 5 EUR (Deti A, B, C)

 

Štartovné pri platbe na mieste a prihlásenie a platba na mieste:

25 EUR jednotlivci – muži, ženy, veteráni, veteránky, dorastenky, dorastenci, juniori, juniorky

30 EUR štafety

15 EUR žiaci, žiačky ml., st.

20 EUR / OPEN

10 EUR (Deti A, B, C)

 

Vzhľadom na fixné náklady je štartovné možné vrátiť vo výške 50 percent.

 

 Trate:

plávanie – okruh/y na jazere Sĺňava

beh – rovina, asfalt, val okolo rieky Váh

 

Ceny:

Sporttestery - Hodinky Coros Pace 2 pre jedného vyžrebovaného pretekára

Vecné v jednotlivých kategóriách

Medaile pre 1. troch v kategóriách

Sladká odmena pre všetkých v detských kategóriách

Pre všetkých účastníkov pamätné medaile

 

Vyhodnotenie: 14:30

 

Kategórie:

 

Kategória Dĺžka trate Počet kôl
Žiaci nádeje C (2014 a mladší) 25 m – 125 m 1 – 1
Žiačky nádeje C (2014 a mladšie) 25 m – 125 m 1 – 1
Žiaci nádeje B (2012 – 2013) 50 m – 250 m 1 – 1
Žiačky nádeje B (2012 – 2013) 50 m – 250 m 1 – 1
Žiaci nádeje A (2010 – 2011) 100 m – 500 m 1 – 1
Žiačky nádeje A (2010 – 2011) 100 m – 500 m 1 – 1
Mladší žiaci (2008 – 2009) 500 m - 200 m – 500 m 1 – 1 – 1
Mladšie žiačky (2008 – 2009) 500 m - 200 m – 500 m 1 – 1 – 1
Starší žiaci (2006 – 2007) 1 km - 400 m – 1 km 1 – 1 – 1
Staršie žiačky (2006 – 2007) 1 km - 400 m – 1 km 1 – 1 – 1
Dorastenci (2004 – 2005) 3 km - 1 km – 3 km 1 – 2 – 1
Dorastenky (2004 – 2005) 3 km - 1 km – 3 km 1 – 2 – 1
Juniori (2002 – 2003) 3 km - 1 km – 3 km 1 – 2 – 1
Juniorky (2002 – 2003) 3 km - 1 km – 3 km 1 – 2 – 1
Muži (1982 – 2001) 3 km - 1 km – 3 km 1 – 2 – 1
Ženy (1982 – 2001) 3 km - 1 km – 3 km 1 – 2 – 1
Veteráni 1 reg. (1981 - 1972 3 km - 1 km – 3 km 1 – 2 – 1
Veteráni 2 reg. (1981 - 1962) 3 km - 1 km – 3 km 1 – 2 – 1
Veteráni 3 reg. (1961 a starší) 3 km - 1 km – 3 km 1 – 2 – 1
Veteránky 1 reg. (1981 - 1972) 3 km - 1 km – 3 km 1 – 2 – 1
Veteránky 2 reg. (1981 - 1962) 3 km - 1 km – 3 km 1 – 2 – 1
Veteránky 3 reg. (1961 a staršie) 3 km - 1 km – 3 km 1 – 2 – 1
Štafeta 3 km - 1 km – 3 km 1 – 2 – 1
OPEN muži / ženy 500 m – 3 km 1 – 1

 

 

V prípade nepriaznivého počasia budú vzdialenosti upravené na spôsob štartu „plávanie – beh“, podľa vzdialeností špecifikovaných v Súťažnom poriadku STÚ pre danú kategóriu.

 

Časový rozpis:

09:50 Rozprava detský Aquatlon (Nádeje A, B, C)

10:00 Štart Nádeje C

10:10 Štart Nádeje B

10:25 Štart Nádeje A

10:35 – 10:45 Otvorenie / Uzatvorenie depa mladší žiaci / žiačky

10:50 Štart mladší žiaci / žiačky

11:15 – 11:25 Otvorenie / Uzatvorenie depa starší žiaci / žiačky

11:30 Štart starší žiaci / žiačky

12:00 – 12:25 Otvorenie / Uzatvorenie depa J/Jky, Dor/Dorky, Muži, Ženy, Veteráni 1,2, Veteránky, Štafety, OPEN

12:30 Štart Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Muži, Ženy, Veteráni 1,2, Veteránky, Štafety

13:20 Štart OPEN kategória

14:30 Vyhlásenie výsledkov

 

Prihlasovanie online:

Všetci pretekári okrem štafety a OPEN kategória cez : http://triathlon.sk/ . 

Všetci pretekári, štafety aj OPEN kategória prihlasovanie cez: www.vysledkovyservis.sk  

Pre všetkých pretekárov je zabezpečené občerstvenie po pretekoch.

Každý účastník sa zúčastňuje pretekov po dôkladnom zvážení svojho zdravotného stavu. Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť .V prípade potreby sú účastníci povinní navzájom si poskytnúť prvú pomoc.

Protesty proti výsledkom možno podať do 15 minút po zverejnení u organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu časového rozpisu podľa potrieb pretekov a na zlúčenie kategórií pri nízkej účasti pretekárov v niektorej kategórii.

COVID-19:
Riadime sa podľa platných Covid-19 opatrení.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 29.08.21
Ukončenie prihlasovania 28.08.2021 12:00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.