Black Swans Akvatlon Piešťany

Black Swans Akvatlon Piešťany

Black Swans Akvatlon Piešťany

 

Majstrovstvá SR, súčasť Slovenského pohára v Akvatlone

 

Typ pretekov: Akvatlon

Dátum: nedeľa, 30.8.2020

Ročník: 12.

Názov pretekov: Black Swans Akvatlon Piešťany, súčasne prebehne podujatie - Open Water Swimming

Miesto konania: pozor zmena miesta. Preteky budú pri Bufet Siesta na konci Sĺňavy. Miesto je prístupné z hlavnej cesty (odbočka medzi Piešťanmi a Drahovcami)

Okres: Piešťany

Riaditeľ pretekov: Ing. Janka Beňačková

Organizátor: OZ Black Swans Triclub Piešťany

Rozhodcovia: Jozef Drahovský, Tadeáš Drahovský
Technický delegát: Silvia Švecová

Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.

Tel.: 0915 372 557, 0917 805 243

E-mail: blackswansclub@gmail.com, lrusnak21@gmail.com

Prihlášky: online http://triathlon.sk/ alebo www.vysledkovyservis.sk

Prezentácia: od 9:00 na mieste konania pretekov

Ukončenie prezentácie 30 min pred otvorením depa pre danú kategóriu

 

Štartovné pri platbe a prihlásení vopred:

Pri platbe vopred na účet s číslom: SK92 5200 0000 0000 0988 5028

(do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno resp. poradové číslo pridelené v online prihláške).

16 EUR jednotlivci – muži, ženy, veteráni, veteránky, dorastenky, dorastenci, juniori, juniorky

20 EUR štafety

7 EUR žiaci, žiačky ml., st.

12 EUR / OPEN

6 EUR PLÁVANIE

 

Štartovné pri platbe a prihlásenie na mieste:

20 EUR jednotlivci – muži, ženy, veteráni, veteránky, dorastenky, dorastenci, juniori, juniorky

25 EUR štafety

10 EUR žiaci, žiačky ml., st.

15 EUR / OPEN

8 EUR PLÁVANIE

Detské kategórie neplatia! (Deti A, B, C)

 

Trate:

plávanie – okruh/y na jazere Sĺňava

beh – rovina, asfalt, val okolo rieky Váh

 

Ceny:

 

Vecné v jednotlivých kategóriách

Sladká odmena pre všetkých v detských kategóriách

 

Vyhodnotenie: 15:00

 

Kategórie:

Kategória, Dĺžka trate, Počet kôl

Žiaci nádeje C (2013 a mladší) 25 m – 125 m, 1 – 1

Žiačky nádeje C (2013 a mladšie) 25 m – 125 m, 1 – 1

Žiaci nádeje B (2011 – 2012) 50 m – 250 m, 1 – 1

Žiačky nádeje B (2011 – 2012) 50 m – 250 m, 1 – 1

Žiaci nádeje A (2009 – 2010) 100 m – 500 m, 1 – 1

Žiačky nádeje A (2009 – 2010) 100 m – 500 m, 1 – 1

Mladší žiaci (2007 – 2008) 500 m - 200 m – 500 m, 1 – 1 – 1

Mladšie žiačky (2007 – 2008) 500 m - 200 m – 500 m, 1 – 1 – 1

Starší žiaci (2005 – 2006) 1 km - 400 m – 1 km, 1 – 1 – 1

Staršie žiačky (2005 – 2006) 1 km - 400 m – 1 km, 1 – 1 – 1

Dorastenci (2003 – 2004) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Dorastenky (2003 – 2004) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Juniori (2001 – 2002) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Juniorky (2001 – 2002) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Muži (1981 – 2000) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Ženy (1981 – 2000) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Veteráni 1 reg. (1971– 1980) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Veteráni 2 reg. (1970 a starší) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Veteránky (1980 a staršie) 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

Štafeta 3 km - 1 km – 3 km, 1 – 2 – 1

OPEN muži / ženy 500 m – 3 km, 1 – 1

PLÁVANIE OPEN WATER muži / ženy - 1 km

V prípade nepriaznivého počasia budú vzdialenosti upravené na spôsob štartu „plávanie – beh“, podľa vzdialeností špecifikovaných v Súťažnom poriadku STÚ pre danú kategóriu.

 

Časový rozpis:

09:50 Rozprava detský Aquatlon (Nádeje A, B, C)

10:00 Štart Nádeje C

10:10 Štart Nádeje B

10:25 Štart Nádeje A

10:35 – 10:45 Otvorenie / Uzatvorenie depa mladší žiaci / žiačky

10:50 Štart mladší žiaci / žiačky

11:15 – 11:25 Otvorenie / Uzatvorenie depa starší žiaci / žiačky

11:30 Štart starší žiaci / žiačky

12:00 – 12:25 Otvorenie / Uzatvorenie depa J/Jky, Dor/Dorky, muži, ženy, Veteráni 1,2, Veteránky, Štafety, OPEN, Plávanie

12:30 Štart Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Muži, Ženy, Veteráni 1,2, Veteránky, Štafety

13:20 Štart OPEN kategória

13:30 ŠTART PLÁVANIE 1km

15:00 Vyhlásenie výsledkov

 

Prihlasovanie online:

http://triathlon.sk/Štafety a OPEN kategória prihlasovanie cez: www.vysledkovyservis.sk

 

Štartovné platia pretekári na objemoch 3 – 1 – 3 (žiaci ml. a st., žiačky ml. a st., dorastenci, dorastenky, juniori, juniorky, muži, ženy, veteráni, veteránky a štafety) a OPEN kategória na objemoch 500 m – 3 km a OPEN WATER SWIMMING.

Deti (nádeje A,B,C) štartovné neplatia.

 

Pre pretekárov je zabezpečené občerstvenie.

 

Každý účastník sa zúčastňuje pretekov po dôkladnom zvážení svojho zdravotného stavu. Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť .V prípade potreby sú účastníci povinní navzájom si poskytnúť prvú pomoc.

Protesty proti výsledkom možno podať do 15 minút po zverejnení u organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu časového rozpisu podľa potrieb pretekov a na zlúčenie kategórií pri nízkej účasti pretekárov v niektorej kategórii.

 

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 30.08.2020
Prihlásení 42
Ukončenie prihlasovania 29.08.2020 12:00
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.