Žabokreky Tour

Cyklo-turistický klub Žabokreky nad Nitrou v spolupráci s obcou

   Žabokreky nad Nitrou

 

pozývajú všetkých priaznivcov cyklistiky a cykloturistiky na

 2. ročník cykloturistického podujatia

Žabokreky Tour

 

Ponúkame vám potulky po okresoch Partizánske, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou vhodné pre všetky vekové kategórie, od detí až po cyklistických veteránov.

 

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

Kedy: 11. Jún 2022 Sobota

Kde: Obecný úrad Žabokreky nad Nitrou

Trasy:

C1 – okruh cca 105 km (Žabokreky, V.Uherce, Skýcov, Klatová N. Ves, Turčianky, Bošany, H. Chlebany, Norovce, Šišov, Zlatníky, Cimenná, V. Držkovce, Dvorec, D. Naštice, Pečeňany, Rybany, Pravotice, Ostratice, Žabokreky n/N.)

C2 – okruh cca 53 km (Žabokreky n/N., Ostratice, Pravotice, Rybany, Pečeňany, D. Naštice, Biskupice, Haláčovce, V. Hostie, Šišov, Norovce, Bošany, Chynorany, Žabokreky n/N.)

C3 – okruh cca 31 km (Žabokreky n/N., Ostratice, Nadlice, Rajčany, Krušovce, Práznovce, Baštín, Bošany, Chynorany, Žabokreky n/N.)

C4 – okruh 1 km (detská) (ul. Školská, ul. L. Podjavorinskej, ul. Štúrova, ul. Štefánikova, ul. Školská)

Na trasách C1, C2, C3 budú rozmiestnené občerstvovacie stanice.

 

II. PROGRAM

 

Prezentácia    - od 8:00 h do 9:45 h pred Obecným úradom

Otvorenie       - 9:20 h, pred Obecným úradom

Štart               - 10:00 h, štart trasy C4 – detská (štart a cieľ pred Obecným úradom)

                      - Fotenie Všetkých členov aj nečlenov s dresmi Ctk Žabokreky nad Nitrou. (Povinné)

                      - 10:30 h, spoločný štart pre trasy C1, C2, C3 od Obecného úradu

Cieľ                 - park pred zdravotným strediskom Žabokreky nad Nitrou.
                      - Cieľ bude otvorený od 11:30 h. V cieli každého účastníka čaká účastnícky list a občerstvenie (kapustnica, pivo/Radler nealko a kofola). Ukončenie podujatia je o 16:00 h, po tomto čase bude cieľ uzatvorený a kancelária zrušená!!!

 

III. ÚČASTNÍCKY POPLATOK

 

1. registrácia vopred cez terminál:

   a. dospelí na C1, C2, C3   7,- € / osoba

   b. deti do 15 rokov v sprievode zákonného zástupcu   3,- € / osoba

2. registrácia: platba na mieste

   a. dospelí na C1, C2, C3 9,- € / osoba

   b. deti do 15 rokov v sprievode zákonného zástupcu 4,- € / osoba

3. deti do 15 rokov na C4

   a. registrácia vopred a platba na mieste zdarma

   b. registrácia a platba na mieste 1,- € / osoba

V cene štartovného je zahrnutá porcia kapustnice, a 0,5l pivo/ Radler nealko pivo alebo kofola a účastnícky diplom

 

IV. REGISTRÁCIA

 

Registračný formulár nájdete na www.ctkzabokrekynadnitrou.sk   Vypíšte presné údaje vo formulári. Dôležité sú aj kontaktné údaje pre prípadnú komunikáciu.

 

Upozornenia:

1. ŽABOKREKY TOUR NIE SÚ PRETEKY! Nemeria sa čas, neurčuje sa poradie, nejde o výhry a ceny.

2. vek štartujúceho je neobmedzený, deti do 15 rokov sa môžu zúčastniť len v sprievode zákonného zástupcu (platí pre trasy C1, C2, C3), mládež vo veku 15 – 17,99 rokov musí pri registrácii predložiť písomný súhlas rodiča.

3. Trasu C4 môže absolvovať dieťa, ktoré sa vie bicyklovať ako aj dieťa na odrážadle. Deti do 10 rokov MUSIA jazdiť v sprievode osoby staršej ako 15 rokov (rodič, zákonný zástupca).

4. bicykel v dobrom technickom stave a ideálne aj základné servisné vybavenie (duša, pumpa, …)

5. na trase budú zabezpečené občerstvovacie stanovištia s vodou a iontovími nápojmi: Trasy C1 a C2.

6. ochranná prilba je povinná podľa platných predpisov

7. podujatie sa uskutoční za každého počasia

8. každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť, podujatie sa koná za plnej cestnej premávky, bez zabezpečenia križovatiek, je nevyhnutné dodržiavať pravidlá cestnej premávky

9. Po príchode do cieľa je účastník povinný ohlásiť svoj príchod organizátorom

10. Ak niekto nedokončí, tak kontaktuje kanceláriu pretekov, číslo 0948 061 060. Kancelária a cieľ sa rušia o 16:00 h

11. V prípade zranenia s nutnosťou zdravotníckeho zásahu volajte na 112 alebo 155,potom oznámte situáciu do kancelárie podujatia.

12. Usporiadateľ si v prípade neočakávanej udalosti vyhradzuje právo zmeny a zrušenia podujatia.

 

Informácie o podujatí:

Július Fendek – 0948 061 060.

 

Ďalšie informácie:

  • Ak ste z ďaleka a nechcete zavčasu ráno cestovať, ponúkame možnosť ubytovania
  • V mieste registrácie sa bude podávať káva a čaj.
  • K dispozícii bude verejné WC cca 50 m od miesta prezentácie.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 11.06.22
Ukončenie prihlasovania 09.06.2022 20:00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.