Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovacím poplatkom RETRO NIGHT RUN Cross Challenge

štartové číslomenopriezviskoročníkklubkrajinaprezentovaný
DagmarPetrová1979AWK Kráľová pri Senci0