RETRO RUN 2019

Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovacím poplatkom RETRO RUN Cross Challenge