Beh zdravia

06.09.2019 17:00
štartovné zdarma
1 okruh okolo ihriska A predškoláci
600 m B chlapci, dievčatá, prvý stupeň ZŠ
1 500 m C chlapci, dievčatá, druhý stupeň ZŠ
3 000 m D ženy, ženy nad 40 rokov, muži, muži nad 40 rokov
10 000 m E ženy, ženy nad 40 rokov, muži, muži nad 40 rokov