Prosím vyplňte nasledujúce informácie 
Zmena prihlášky

Meno, priezvisko a email zadávateľa zmeny. Emailova adresa musí byť totožná s emailovou adresou zadanou v prihláške, v ktorej chcete vykonať zmenu.

Informácie k platbe

Suma
Spôsob platby