Podujatie bolo zrušené.

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa podujatie v roku 2020 neuskutoční. Uhradené štartovné sa presúva na rok 2021

Black Swans triatlon