Šutrovský bežecký maratón - detské preteky

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 17.11.21
Ukončenie prihlasovania 31.10.21

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.