BEH DUNAJSKÁ LUŽNÁ 2018

Beh Dunajská Lužná

2. ročník behu DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Organizátor

Obec Dunajská Lužná s podporou Bratislavského samosprávneho kraja

              

 

Generálny partner podujatia

          

Motor – Car, Dunajská Lužná, s.r.o.

 

Partneri podujatia

                   

ÚSVIT PRI DUNAJI, p.d.               ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o.      

 

Miesto konania

"jama" pri Obecnom úrade, Pri Jame 46, Dunajská Lužná

Dátum

9.6.2018 (sobota) o 8:30

Registrácia

online registrácia alebo v deň pretekov v "jame" 

Piatok 8.6. - 19:00 – 20:00 registrácia, vyzdvihnutie štartových čísel a čipov, ZRC Dunajská Lužná
Sobota 9.6. - 8:00 – 8:30 registrácia v jame, vyzdvihnutie štartových čísel a čipov

Štart pretekov

registrácia sa uzatvára 30 min pred štartom kategórie

8:00 - 8:30             registrácia na mieste, vyzdvihnutie štartových čísel a čipov

8:30                       Slávnostné otvorenie, príhovor, program

9:00                       štart hlavného behu 10 km, kategórie: Ž, Ž40, M, M40

9:05                       štart 5km behu, Ž, Ž40, M, M40

9:10                       štart 1000m, kategórie: školák 3 (2005-2006), školák 4 (2002-2004)

10:15                     štart 500m, kategória školák 1 (2009-2010)

10:25                     štart 500m, kategória školák 2 (2007-2008)

10:35                     vyhlasovanie výsledkov

10:45                     štart 50m, kategória najmenších detí do 3 rokov, kategória MINI (50m)

10:55                     štart 200m, kategória škôlkar (2013-2014)

11:05                     štart 400m, kategória školák 0 (2011-2012)

11:30                     vyhlasovanie výsledkov

 

Disciplíny a kategórie

Pretekár sa zaraďuje do kategórie podľa roku narodenia

Názov kategórie

Dĺžka trate

Rok narodenia

Popis

MINI

50m

2015-2017

Najmenšie deti do 3 rokov

škôlkar

200m

2013-2014

Škôlkari, dievča, chlapec

Školák 0

400 m

2011 - 2012

Predškoláci a prváci, dievča, chlapec

Školák 1

500 m

2009 - 2010

Školák dievča, chlapec

Školák 2

500 m

2007 - 2008

Školák dievča, chlapec

Školák 3

1000 m

2005 - 2006

Školák dievča, chlapec

Školák 4

1000 m

2002 - 2004

Školák dievča, chlapec

Hobby Ž, M,

5km

1979 – 2001

Ženy a muži do 39 rokov

Hobby Ž40, M40

5km

1978 a starší

Ženy a muži nad 40 rokov

Hlavný beh Ž, M

9,2km

1979 – 2001

Ženy a muži do 39 rokov

Hlavný beh Ž40, M40

9,2km

1978 a starší

Ženy a muži nad 40 rokov

Kategória Mini je špecifická kategória pre najmenšie detičky a je spoločná pre dievčatá a chlapcov. Jednotlivé kategórie budú otvorené len ak je počet štartujúcich v kategórii väčší ako 3.

Štartovné

Hlavný beh

8 EUR pre účastníkov prihlásených online cez internet s platbou do 6.6.2017 do 12:00

13 EUR pre účastníkov prihlásených na mieste v deň pretekov, platba v hotovosti

Hobby beh

6 EUR pre účastníkov prihlásených online cez internet s platbou do 6.6.2018 do 20:00

10 EUR pre účastníkov prihlásených na mieste v deň pretekov, platba v hotovosti

Detský beh

2 EUR pre účastníkov prihlásených online cez internet s platbou do 6.6.2018 do 20:00

BEZ POPLATKU pre deti z Dunajskej Lužnej prihlásené online cez internet

3 EUR pre účastníkov prihlásených na mieste v deň pretekov, platba v hotovosti

Mini beh

BEZ POPLATKU pre účastníkov prihlásených online cez internet s platbou do 6.6.2018 do 20:00

1 EUR pre účastníkov prihlásených na mieste v deň pretekov, platba v hotovosti

BEZ POPLATKU pre deti z Dunajskej Lužnej prihlásených na mieste v deň pretekov

 

Spôsob úhrady zvýhodneného štartovného poplatku do 6.6.2018 do 20:00

Úhrada štartovného:
Štartovné posielajte prosím na č.ú.: 
SK13 1100 0000 0029 4302 0428
BIC kód/SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol (VS): Váš VS Vám príde emailom hneď po prihlásení na preteky
Špecifický symbol: 906
Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.

Štartovné môžete zaslať aj prostredníctvom VIAMO na tel. číslo 0948 949 747. V správe pre príjemcu zadajte variabilný symbol.

Úhrada štartovného poplatku je nevratná! Zrušenie registrácie alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor podujatia, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Na požiadanie je možné presunúť zaplatené štartovné na inú osobu.

Vyzdvihnutie štartového čísla – prezentácia pretekárov registrovaných on-line, registrácia na mieste a platba štartovného poplatku v hotovosti:

Piatok 8.6. v čase 19:00 – 20:00 v ZRC Dunajská Lužná
Sobota 9.6.2018 v čase 8:00 - 8:30 v "jame" pri Obecnom úrade (Pri Jame 46), Dunajská Lužná

 

Štartovné zahŕňa

- štartové číslo a čip
- občerstvenie na trati 10km
- občerstvenie pre bežcov (deti - ovocie, dospelí - guláš)
- úschovňa šatstva
- program pre deti

Úschovňa

Možnosť  odloženia si šatstva v očíslovaných bedničkách podľa štartovných čísel priamo v jame u organizátorov.

Občerstvenie

Na trati hlavného behu bude zabezpečená voda na otočke 4,6 km pri Hamuliakove. Každé dieťa dostane v cieli ovocie. Každý pretekár na 500m, 1000m, 5km a 9,2 km dostane bagetu a vodu.

V jame budú umiestnené bufety, kde bude možnosť zakúpiť si občerstvenie.

Meranie časov

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk

(Detské kategórie (MINI, škôlkar a školák 0) behané v jame nebudú merané pomocou čipov). 

Výsledky

Budú budú priebežne zverejňované na VysledkovyServis.sk a po skončení podujatia na www.behdunajskaluzna.sk a na facebooku podujatia www.facebook.com/behdunajskaluzna.

Ceny

Každý pretekár bude ocenený účastníckou medailou. Oceňované budú prvé 3 miesta v každej kategórii trofejou a vecnými cenami. Ocenený bude aj najrýchlejší obyvateľ Dunajskej Lužnej v hlavnom behu cenou obce. Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční o 10:15 pre kategórie hlavný beh, hobby beh a 1000m v jame a o  12:00 pre ostatné detské kategórie v jame.

 

Podmienky účasti , Poistenie

Dobrý zdravotný stav. Vyplnenie, odovzdanie prihlášky a uhradenie štartovného poplatku. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť. Deti na zodpovednosť rodičov. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

WC

Prenosné toalety budú k dispozícii v jame.

Trať

Asfaltová bez výraznejších prevýšení, štart a cieľ pri Jame, trasa o susedných uliciach a po hrádzi. Detské behy pre najmenších sú priamo v jame na trávnatom povrchu.

Zdravotná služba

V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná služba.

Kontakty

telefón: +421 917 64 74 51  

e-mail: behdunajskaluzna@gmail.com

web: www.behdunajskaluzna.sk

FB: www.facebook.com/behdunajskaluzna

Podmienky on-line registrácie

Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Sprostredkovateľ spracovania osobných údajov: registrácia, časomiera a výsledkový servis: Sunbell, s.r.o.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 09.06.2018 9:00
Prihlásení 156
Ukončenie prihlasovania 09.06.2018 15:00
Poloha štart Behu Dunajská Lužná
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.