Podujatie bolo zrušené.

       BEH DUNAJSKÁ LUŽNÁ 2020

Beh Dunajská Lužná

 

Aktívna Dunajská Lužná, o. z.

PROJEKT BEH DUNAJSKÁ LUŽNÁ 2020

Športové podujatie "Beh Dunajská Lužná" je verejné bežecké podujatie. Podujatie je aktivita občianskeho združenia“ Aktívna Dunajská Lužná“. Akcia bude organizovaná so zameraním viesť deti, mládež, obyvateľov Dunajskej Lužnej a širokého okolia  ku športu a zdravému životnému štýlu.

               

Druh: verejné bežecké preteky

Organizátor: Aktívna Dunajská Lužná, o.z. so sídlom na: Krížna 249/4 900 42 Dunajská Lužná. Tel. kontakt: 0918 777 656, email: m.brynkusova@gmail.com, haizer.lukas@gmail.com      

Účel podujatia: So zameraním viesť deti, mládež, obyvateľov Dunajskej Lužnej a širokého okolia  ku športu a zdravému životnému štýlu.

Deň a čas konania podujatia: 6.6.2020

Prihlasovanie:

Online prihlasovanie bude ukončené 04.06.2020 o 24,00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného.

Disciplíny a kategórie

Pretekár sa zaraďuje do kategórie podľa roku narodenia. 

Názov kategórie

Dĺžka trate

Rok narodenia

 

MINI

50m

2017 - 2020

 

škôlkar

200m

2015 - 2016

 

Školák 0

400 m

2013 - 2014

 

Školák 1

500 m

2011 - 2012

 

Školák 2

500 m

2009 - 2010

 

Školák 3

1000 m

2007 - 2008

 

Školák 4

1000 m

2004 - 2006

 

Hobby Ž, M,

5km

1981 – 2003

 

Hobby Ž40, M40

5km

1980 a starší

 

Hlavný beh Ž, M

10km

1981 – 2003

 

Hlavný beh Ž40, M40

10km

1980 a starší

 

Nordic Walking

3km

open

Open / pre všetky vekové kategórie

Kategória Mini je špecifická kategória pre najmenšie detičky a je spoločná pre dievčatá a chlapcov. Jednotlivé kategórie budú otvorené len ak je počet štartujúcich v kategórii väčší ako 5.

 

Predpokladaný časový harmonogram priebehu podujatia:

8:00 – 8:30            registrácia na mieste, vyzdvihnutie štartových čísel a čipov

8:30                       Slávnostné otvorenie, príhovor, program

9:00                       štart hlavného behu 10 km, kategórie: Ž, Ž40, M, M40

9:03                       štart 5km behu, Ž, Ž40, M, M40

9:05                       štart Nordic Walking

9:10                       štart 1000m, kategórie: školák 3, školák 4

10:15                    štart 500, kategória školák 1

10:25                    štart 500, kategória školák 2

10:30                     vyhlasovanie výsledkov

11:00                     štart najmenších detí do 3 rokov, kategória MINI (50m)

11:30                     štart 200m, kategória škôlkar

11:40                     štart 400, kategória školák 0

11:50                     vyhlasovanie výsledkov

 

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom spoločnosť SunBell s.r.o.. Štartové čísla sú bez súhlasu spoločnosť SunBell s.r.o. neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť v registrácii. Vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Štartovné:

Hlavný beh

8 EUR pre účastníkov prihlásených online cez internet s platbou 04.06.2020 o 24,00

13 EUR pre účastníkov prihlásených na mieste v deň pretekov, platba v hotovosti

 

Hobby beh

6 EUR pre účastníkov prihlásených online cez internet s platbou do 04.06.2020 o 24,00

10 EUR pre účastníkov prihlásených na mieste v deň pretekov, platba v hotovosti

 

Detský beh

2 EUR pre účastníkov prihlásených online cez internet s platbou do 04.06.2020 o 24,00

BEZ POPLATKU pre deti z Dunajskej Lužnej prihlásené online cez internet

3 EUR pre účastníkov prihlásených na mieste v deň pretekov, platba v hotovosti

1 EUR pre deti z Dunajskej Lužnej prihlásené na mieste v deň pretekov

 

Mini beh

BEZ POPLATKU pre účastníkov prihlásených online cez internet

1 EUR pre účastníkov prihlásených na mieste v deň pretekov, platba v hotovosti

BEZ POPLATKU pre deti z Dunajskej Lužnej prihlásených na mieste v deň pretekov

 

Nordic Walking

3 EUR pre účastníkov prihlásených online cez internet s platbou do 04.06.2020 o 24,00

5 EUR pre účastníkov prihlásených na mieste v deň pretekov, platba v hotovosti

 

Vyzdvihnutie štartového čísla – prezentácia pretekárov registrovaných on-line, registrácia na mieste a platba štartovného poplatku v hotovosti:

8.6.2019 v čase 8:00 – 8:30 v „jame“ pri Obecnom úrade (Pri Jame 46), Dunajská Lužná

 

Štartovné zahŕňa

– štartové číslo a čip
– občerstvenie na trati 10km
– občerstvenie pre bežcov  (deti – ovocie, dospelí – guláš)
–úschovňa šatstva
– program pre deti

Úschovňa

Možnosť  odloženia si šatstva v očíslovaných bedničkách podľa štartovných čísel priamo v jame u organizátorov.

Občerstvenie

Na trati hlavného behu bude zabezpečená voda na otočke 4,6 km pri Hamuliakove. Každé dieťa dostane v cieli ovocie (trasy do 1000m vrátane). Každý pretekár na Nordic Walking, 5km a 9,2 km dostane guláš.

V jame budú umiestnené bufety, kde bude možnosť zakúpiť si občerstvenie.

Meranie časov

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť SunBell s.r.o.

(Detské kategórie (MINI, škôlkar a školák 0) behané v jame nebudú merané pomocou čipov).

Výsledky

Budú zverejnené po skončení podujatia na www.vysledkovyservis.sk a na facebooku podujatia  www.facebook.com/behdunajskaluzna.

Ceny

Každý pretekár bude ocenený účastníckou medailou. Oceňované budú prvé 3 miesta v každej kategórii trofejou a vecnými cenami. Ocenený bude aj najrýchlejší obyvateľ Dunajskej Lužnej v hlavnom behu o cenu Milana Rastislava Štefánika.

Podmienky účasti , Poistenie

Dobrý zdravotný stav. Vyplnenie, odovzdanie prihlášky a uhradenie štartovného poplatku. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť. Deti na zodpovednosť rodičov. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

WC

Prenosné toalety budú k dispozícii v jame.

Trať

Asfaltová bez výraznejších prevýšení, štart a cieľ pri Jame, trasa o susedných uliciach a po hrádzi. Detské behy pre najmenších sú priamo v jame na trávnatom povrchu.

Zdravotná služba

V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná služba.

Miesto konania podujatia: Podujatie sa bude konať mimo športového zariadenia. štart/cieľ bude v "jame" pri Obecnom úrade.

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 06.06.20
Ukončenie prihlasovania 03.05.20
Poloha štart Behu Dunajská Lužná

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.