3. ročník Beh oslobodenia Kálnice

                                               

 

3. ročník BEH OSLOBODENIA 2019

Mesto Nové Mesto nad Váhom, obce Kálnica a Kočovce vás pozývajú na III. ročník bežeckých pretekov k pamätníku padlých rumunských vojakov, ktoré sa budú konať dňa:
6.4. 2019 (sobota) so štartom v Kálnici

  

Minulý rok uplynulo 72 rokov, kedy prví kálnickí pretekári bežali trať z Kálnice do Rakoľúb k pomníku rumunských osloboditeľov a späť. Bežecké preteky boli usporiadané na počesť padlých vojakov pri oslobodení Kálnice a Kočoviec a Nového mesta nad Váhom.
V roku 2017 sme sa rozhodli na počesť padlých vojakov opäť usporiadať Beh oslobodenia. Vtedy sa v Kálnici zúčastnilo pretekov 112 bežcov. Takmer dvadsať bolo Kálničanov, ostatní boli zo susedných obcí ale i vzdialenejších miest. Víťazom sa stal Tomáš Michalec z AŠK FENIX Bratislava s rekordným časom 18:25 min.
Obec Kálnica pri tejto príležitosti privítala aj rumunskú veľvyslankyňu Steletu Ahrir. Spoločne so starostami obcí Kálnica a Kočovce a tiež primátorom Nového Mesta nad Váhom položili veniec a kytice na znak úcty k pamätníku osloboditeľov v Rakoľuboch. 

Prví kálnickí atléti, ktorí bežali Beh oslobodenia 9. mája 1946

Veríme, že III. ročník Behu oslobodenia 2019 bude rovnako úspešným a príjemným športovým a kultúrnym zážitkom pre všetkých zúčastnených.

 

ROZPIS PRETEKOV
Trať: Kálnica – Rakoľuby – Kálnica (5500 m)

Dátum pretekov: 6. Apríla 2019 Sobota

Štart: 13.30 hod.

Miesto štartu: Kultúrny dom v Kálnici

Povrch: asfalt, rovinatý s miernym prevýšením a zákrutami

Kategórie: Z (16 - 40 rokov), Z40 (41 rokov a staršie), M (16 - 40 rokov), M40 (41 rokov a starší), žiactvo (13 rokov až 15 rokov - trať 1500m)

Prezentácia pretekárov a vydávanie štartovných čísiel bude v deň pretekov 6.4. 2019 do 12:30 hod. v kultúrnom dome v Kálnici. Poradie na štarte bude v päť členných radoch podľa štartovných čísiel
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 45min po pretekoch bude v kultúrnom dome spoločne s kultúrnym programom a s občerstvením.
Účasť všetkých pretekárov je na vlastnú zodpovednosť.
Ceny: Pamätné poháre pre prvých troch pretekárov z každej kategórie. Absolútny víťaz obdrží víťazný pohár a zvláštnu cenu.
Pamätné medaily dostanú všetci pretekári.
Štartovné: 8 € na osobu, žiacka kategória 3 €
štartovné zahŕňa porciu gulášu po pretekoch
Počet štartujúcich je obmedzený na počet 200.

Zdravotnícke zabezpečenie: MUDr. Lenka Benáková
Riaditeľ pretekov: Mgr. Miroslav Masár
Hlavný rozhodca : Ing. Janka Beňačková
Štartér : Peter Bajnok

Organizačný výbor:
predseda: Ing. Ján Krchnavý – starosta obce Kálnica
podpredseda: Ing. Jozef Trstenský – primátor Nového mesta nad Váhom
podpredseda: RNDr. Jozef Ševcech – starosta obce Kočovce
Anna Krchnavá
MUDr. Lenka Benáková    Žaneta Potočková
Mgr. Jaroslava Durcová    Milan Borcovan
Ing. Milan Ďuriš              Jarka Bagová
Mgr. Daniela Ondreičková
RNDr. Ingrid Ševčíková    Andrea Vojtechová
Dáša Kmeťová                Ľubica Gondárová

Prihlášky : online tu alebo e-mailom: ocu@kalnica.sk alebo na tel. čísle: 032/779 88 32
Info: info@snowca.sk   janka.benacka@gmail.com

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 06.04.2019 13:30
Prihlásení 2
Ukončenie prihlasovania 05.04.2019 12:00
Poloha kultúrny dom Kálnica