Beh pre beh v Bernolákove

 

Propozície:


Organizátor behu: OZ Beh pre beh

Kedy: 7. júna 2019

Kde: „ŽABÁK“ - Mostová ul. Bernolákovo

Čas štartu:

Deti - 17:15

Dospelí 8,8 km trať - 18:30

Dospelí 4,2 km trať - 18:40

Kategórie deti:

do 5 rokov – 200m

6-8 rokov – 400m

9-11 rokov – 1500m

12-14 rokov – 1500m

Kategórie dospelí:

4,2 km - muži, ženy

8,8 km - muži, ženy


Štartovné:

Deti : bez poplatku

Dospelí: 4,2 km - 5€ online platba (7€ na mieste)

Dospelí: 8,8 km - 8€ online platba (10€ na mieste)

- kto chce,môže prispieť aj väčšou čiastkou

Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 3.6.2019 do 24h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sk najneskôr do 3.6.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Registrácia:

Deti do 15 rokov: v deň behu na mieste od 16:00

Dospelí: online registrácia alebo registrácia na mieste behu od 16:00 do 18:20

Prosím nenechajte si registráciu na poslednú chvíľu, aby sme sa vyhli náporu registrácií pred začiatkom preteku.

Prezentácia účastníkov: od 16:00 do 18:30

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 5.6.2019 o 24,00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Kontakt na organizátora : 0904368197 alebo behprebeh@gmail.com

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 07.06.2019 18:30
Prihlásení 0
Ukončenie prihlasovania 06.06.2019
Poloha Beh pre Beh v Bernolákove
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.