Beh pre mobilný hospic

1.9. 2023  o 10.00 hod.  (piatok)

Väčšina nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich ľudí si praje zostať na konci života doma v starostlivosti svojich blízkych. Mobilný hospic Sv. Lujza n. o sa  im snaží toto prianie  splniť. Každý môže pomôcť. Pridajte sa k nášmu tímu, a spoločne podporme pacientov a rodiny, ktoré sa nedokážu aktívne zapojiť do života v našej komunity, neprestali byť jej súčasťou a záleží nám na nich. Tento rok sme pripravili dva behy. Beh na 5 km pre aktívnych bežcov a beh na  1 km pre každého bez rozdielu veku a kondície.  Veríme, že podujatie bude pre Vás zaujímavým  strávením voľného času, ktorý  prináša rozmer pomoci a solidarity slabším, chorým a krehkým ľuďom v závere života.

Životné situácie sa zvládajú ľahšie, keď cítime, že naša prítomnosť prináša radosť.

Trať:

Areál podujatia sa nachádza v Lesoparku v Prievidzi v severovýchodnej časti Prievidze, mestská časť Kopanice. Bežať sa bude po  žltej   turistickej trase 2,5 km  do mierneho stúpania. Tam bude  otočka so stanicou s občerstvením. Celková dĺžka trate je 5 km so stúpaním približne 50 metrov. Povrch trasy je  spevnený ale neudržiavaný. Odporúčajú sa trailové tenisky.

Beh podporovateľov bude na rovnakej trase, avšak skrátenej na 1 km. Po 500m bude otočka so stanicou s občerstvením. Povrch trasy je spevnený ale neudržiavaný. Vítaní sú všetci bez rozdielu veku a kondície.

 

Štartovné:

Online registrácia

Beh na 5 km minimálne – 10 €

V cene štartovného na 5 km  je zahrnuté : občerstvenie, medaila, štartovné číslo, tombola

 

Beh na 1km minimálne   – 5 €

V cene štartovného na 1 km je zahrnuté: občerstvenie, odznak, štartovné číslo, tombola

 

Možnosť navýšenia  dobrovoľného  štartovného.  Všetky získané prostriedky budú použité na poskytovanie starostlivosti o  našich  pacientov a ich blízkych.

V prípade nenaplnenia maximálneho počtu účastníkov bude možná registrácia na mieste:

Beh na 5 km– 15 €

Beh na 1 km – 10 €

 

Kategórie:

Beh na 5km bude vyhodnotený pre ženskú a mužskú kategóriu. .Prvé 3 miesta  v jednotlivých kategóriách  budú ocenené  zaujímavými vecnými darmi od sponzorov.  

Pre zaradenie do vekovej kategórie  je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Muži:   vekový limit od 16 rokov

Ženy:   vekový limit od 16 rokov

Behu na 1km jedna spoločná kategória. Nie je rozhodujúce pohlavie, vek ani kondícia. Je potrebné sa registrovať online. Každý účastník na 1 km  dostane registračné číslo bez čipu , nebude rozhodujúci čas. Pridajte sa na beh k nášmu tímu, každý Váš krok pomôže pri starostlivosti o našim pacientov.

 

Harmonogram

09: 00  -  9: 45   Registrácia bežcov na 5 km a na 1 km

10: 00             Prezentácia pravidiel a opis trate pre beh 5 km

10: 10             Hromadný štart  na 5km

10: 50             Prezentácia pravidiel a opis trate pre beh 1km

11: 00             Hromadný štart  na 1km

11: 45             Vyhodnotenie výsledkov

12: 00             Tombola

9: 00- 13: 00  Sprievodný program v priestoroch Lesoparku počas charitatívneho podujatia

13: 00 hod      Ukončenie

 

Príchod na miesto

K Lesoparku sa dostanete  po ulici Kolomana Nováckeho do časti Kopanice. Lesopark sa nachádza  nad sídliskom Kopanice . Pri reštaurácii v Lesoparku sa nachádza parkovisko.

Riaďte sa prosím pokynmi organizátora.

GPS  súradnice: Lesopark v Prievidzi: 48.7825088°, 18.6588683°

 

Občerstvenie

Občerstvenie sa bude podávať v  cieli. Bude Vás tam čakať voda, ovocie a iné lahôdky.

 

Sprievodný program 

Mažoretky TREND Prievidza.

Poďme sa spolu porozprávať na tému : dôstojne zomieranie súčasť života. Naši odborníci Vám ponúknu témy na rozhovor, zamyslenie a prežívanie vo forme anonymného kvízu. Budete našimi hostkami a hosťami pri občerstvení kávičke a v prípade záujmu sa spoločne môžeme rozprávať o tom, čo Vás k téme zaujíma.

Viete, aké to je byť bezvládnym a chorým? Máte predstavu o ťažkostiach, ktoré starší človek zažíva pri vykonávaní každodenných úloh? Máme pre Vás pripravenú zážitkovú simuláciu účinku starnutia na život človeka. Vďaka Geronto - obleku sa dokážete vcítiť do prežívania osoby, ktorá stratila svoje zručnosti prejavom choroby alebo starnutia.

Interaktívny stánok prevencie ako súčasť športovej zdravotníckej charitatívnej aktivity. Vďaka poisťovne Dôvera Vám ponúkame možnosť rýchlej prevencie krvného tlaku, cukru, kyslíka v krvi, cholesterolu. V prípade účasti Ligy proti rakovine sa dozviete dôležité informácie ako včas reagovať na dôležité signály Vášho tela s cieľom prevencie proti rakovine.

Radi by ste vedeli, čo predstavuje domáca hospicová starostlivosť? Cez prezentáciu fotiek Vás prevedieme našou prácou.

Dá sa odmerať bolesť? Interaktívne Vám na túto otázku a ďalšie ohľadom kvality života s chronickou bolesťou rád odpovie tím z X-PAIN CLINIC.

Viac než vítaní sú aj naši najmenší spoluobčania. Dobrovoľníci z CVČ pre deti a mládež pripravia rôzne zábavné hry, súťaže a aktivity.

 

Šatňa

Na odloženie Vašich osobných vecí počas behu môžete využiť bezplatnú šatňu.

 

Organizátor:

Sv.Lujza, n.o.

M.R. Štefánika 29,  Handlová

Augustín Vlček +421905802073

 

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené v stredu 30.8.2022 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 153 bežcov na 5 km a 200 bežcov na 1km . Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

 

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť kartou. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Zadná strana štartového čísla: Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

 

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

Opatrenia COVID-19:

Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.