BEH PRIATEĽSTVA

43. ROČNÍK BEHU PRIATEĽSTVA

Orechová Potôň
20. aríla 2024 (v sobotu) o 13:00

 

PROPOZÍCIE 43. ročníka BEHU PRIATEĽSTVA v Orechovej Potôni

 

Hlavný usporiadateľ:

Obec Orechová Potôň
Kostolná 281/11
93002 Orechová Potôň

Spoluorganizátori:
Obec Orechová Potôň
DSC Orechová Potôň

Termín:
20. apríla 2024 (v sobotu) o 13.00 hod.

Spoločný štart je o 13.00 hod. spred štadióna DSC.

Informácie:
Obecný úrad Orechová Potôň
Kostolná ulica 281/11 930 02 Orechová Potôň, tel: 0042131/5543332, e-mail: beh@orechovapoton.sk

Štartujú:
Registrovaní i neregistrovaní pretekári na vlastnú zodpovednosť. Deti na zodpovednosť rodičov.

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 18.04.2024 o 23:55,. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Kategórie:

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

A - juniori do 20 rokov                   narodený do 2004
B - muži 21 - 29 rokov                    narodený 1995 – 2003
C - muži 30 - 39 rokov                    narodený 1985 – 1994
D - muži 40 - 49 rokov                   narodený 1975 - 1984
E - muži 50 - 59 rokov                    narodený 1965 - 1974
F - muži 60 - 69 rokov                    narodený 1955 – 1964
G - muži nad 70 rokov                   narodený 1954 a starší
H - juniorky do 20 rokov                narodená do 2004
I - ženy 21 - 29 rokov                     narodená 1995 – 2003
J - ženy  30 - 39 rokov                    narodená 1985 – 1994
K - ženy 40 - 49 rokov                    narodená 1975 - 1984
L - ženy  50 - 59 rokov                   narodená 1965 - 1974
M - ženy nad  60 rokov                 narodená 1964 a staršie

 

Poznámka:

  1. Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.
  2. Juniori(ky) sú pretekári(ky), ktorí do 31. decembra v roku organizovania pretekov nedosiahnu 20 rokov.

 

Domáce preteky pre žiakov ZŠ sa konajú o 09.30 hodine na futbalovom ihrisku. (nie sú merané oficiálnou časomierou)

Trať:

Orechová Potôň -- Michal na Ostrove -- Horná Potôň a späť
Dĺžka a povrch trate: 10 000 metrov - asfaltová cesta
Štartovné: 10€ pri prihlásení online
15€ pri prihlásení na mieste

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný. V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Ceny:

Všetci pretekári obdržia pamätnú medailu

Prví traja z kategórii muži, ženy, najstarší bežec, a najmladší bežec budú odmenení pohármi.

Najúspešnejší atléti z obce Orechová Potôň budú ocenený osobitne.

Vyhodnotenie:

Uskutoční sa o 15.00 hod. na futbalovom ihrisku.

Prví traja pretekári v kategóriách budú vyhlásení a obdržia diplomy.

Doprava:

Vlakom alebo autobusom do stanice Orechová Potôň.

Upozornenie:

-- Preteky sa uskutočnia za každého počasia.

-- Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie.

-- Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené počas pretekov.

-- Pretekári štartujú na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej organizácie.

-- Zdravotná služba je zabezpečená.

-- Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný rešpektovať vyhlášku o pravidlách cestnej  premávky.

-- Usporiadateľ zabezpečí všetkým pretekárom občerstvenie, resp. olovrant.

 

Vincent Koczó - predseda organizačného výboru

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 20.04.2024
Ukončenie prihlasovania 18.04.2024 23:55
Štartovné 10.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.