BEŽECKÁ "PASUVAČKA"

Beh oslobodenia obce Bánov XXXVIII. ročník

BEŽECKÁ ,,PASUVAČKA“ VI. ročník

 

Propozície behu

Usporiadateľ: Obec Bánov, Obecné kultúrne stredisko Bánov a OZ Kesa Nostra

Termín: 29. jún 2019 (sobota)

Miesto: centrum obce Bánov, pred kultúrnym domom Bánov

 

Program:

13:30 - 14:00   prezentácia

14:14               otvorenie

14:30               štart hlavného behu žien a mužov

15:30               štart Farebnej míle

16:00               vyhlásenie výsledkov

 

DISCIPLÍNY

hlavný beh ženy         4 500 m (3 okruhy)

hlavný beh muži         7 500 m (5 okruhov)

farebná míľa              1 609 m 

 

Farebná míľa:

Odbehni bláznivú míľu plnú farieb, hudby, zábavy a zaži úžasnú atmosféru s jedinečným pocitom, že si urobil niečo pre seba! 1 609 metrov sa beží cez tri farebné línie, v ktorých bežci nad seba a ostatných vyhodia farebný prášok.

 

Popis trate:

Beží sa po asfaltovom povrchu ulíc obce Bánov: Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Štúrova, Malinovského, a J. G. Tajovského.

 

Povrch: asfalt

 

Informácie:    hlavný beh ženy a muži: štartovné na mieste 6 €, online 4 €

štartovné obsahuje: štartovné číslo

            medaila za účasť

            občerstvenie

            pivo alebo kofola

            2x občerstvenie na trati a organizačné zabezpečenie

 

farebná míľa dospelí: štartovné len na mieste 5 €

štartovné obsahuje: štartovné číslo

                    farebný prášok

                    občerstvenie

                    organizačné zabezpečenie

                    medaila za účasť

 

farebná míľa deti (0- 15 r.): štartovné len na mieste 3 €   

štartovné obsahuje: štartovné číslo

                     farebný prášok

                     občerstvenie

                     organizačné zabezpečenie

                       medaila za účasť

 

Kategórie:

hlavný beh:     MUŽI A - do 39 rokov (1980 a mladší)

                                B - od 40 do 49 rokov (1970 - 1979)

                                C - od 50 rokov (1969 a starší)

                      ŽENY D - do 39 rokov (1980 a mladšie)

                                E - od 40 do 49 rokov (1970 - 1979)

                                F - od 50 rokov (1969 a staršie)

 

farebná míľa: bez kategórie (od 0 do 100 rokov)

 

Ceny:

hlavný beh:     MUŽI A do 39 r. - prví traja pretekári - finančné odmeny a vecné ceny

                                B od 40 - 49 r. - prví traja pretekári - finančné odmeny a vecné ceny

                                C od 50 r. - prví traja pretekári - finančné odmeny a vecné ceny

                      ŽENY D do 39 r. - prvé tri pretekárky - finančné odmeny a vecné ceny

                                 E od 40 – 49 r. - prvé tri pretekárky - finančné odmeny a vecné ceny

                                 F od 50 r. - prvé tri pretekárky - finančné odmeny a vecné ceny

farebná míľa: formou tomboly sa vylosujú 10 bežci, ktorí dostanú vecné ceny

 

Každý pretekár v cieli dostane účastnícku medailu.

 

Občerstvenie:

Pitná voda počas behu hlavných kategórií na 880 m, 2380 m, 3880 m, 5380 m a 6880 m.

 

Šatne, sprchy a WC:

Šatne a WC v priestoroch kultúrneho domu Bánov. Sprchy vonku pri kultúrnom dome. Na umytie od farebného prášku sú zabezpečené prostriedky.

 

Kontaktná osoba: Matúš Ohrádka   0911 445 466

 

Prihlasovanie: online formulár alebo na mieste v deň pretekov od 13:30 do 14:00.

Online prihlasovanie bude ukončené 27.6.2019 o 24:00. Po tomto dátume, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

 

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

 

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

 

Organizačné pokyny:

Preteká sa podľa aktuálnych pravidiel atletiky a týchto propozícií. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené pretekárom počas pretekov. Pretekári štartujú na vlastné riziko a zodpovednosť. Pretekár môže štartovať vo viacerých disciplínach.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 29.06.2019
Prihlásení 38
Ukončenie prihlasovania 27.06.2019 23:55
Štartovné 4.00
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.