BH7 – Bohdanovská sedmička

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 01.05.2024
Ukončenie prihlasovania 28.04.2024 23:55
Kapacita 150
Voľné 142
Štartovné 10.00