BoleRUN

Bolerazké bežecké preteky

 

 

Organizátor : Obec Boleráz / Boleráz – Hýb sa

Vlastnosti podujatia :  2. Ročník Bežeckých pretekov v Boleráze

Dátum a čas štartu  : 08.05.2024 (Streda) od 13:00 hod. areál TJ SlavojBoleráz (fut.ihrisko)

 • deti štart o 13:00 hod.
 • dorast štart o 14:00 hod (časomiera)
 • dospelý štart o 15:00 hod (časomiera)

Povrch :  asfalt aj pôda , prevýšenie cca 90 m , trať nie je certifikovaná

Organizátor : Obecný úrad Boleráz , Boleráz 586 , 919 08

www.boleraz.sk , kontakt : 0911515320

Kapacita : neobmedzená

Štartovné :  12 euro (platba štartovného až na mieste podujatia )

                       Deti majú štartovné zdarma

Kategórie:

 • muži a ženy od 15 r. (v rátane) – 10km (časomiera)
 • muži a ženy od 15 r. (v rátane) – 5 km (časomiera)
 • DORAST od 10r. do 14 r. (v rátane) –2 km (časomiera)
 • DETI kategória škôlkar a školák – beh na futbalovom ihrisku bez časomiery
 • Najrýchlejší domáci pretekár ( bez ohľadu na vek a pohlavie )

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Ocenenie  pretekárov:

 • 3 prvé ženské miesta a 3 prvé mužské miesta (pohár) v kategóriách 5 a 10 km + účastnícka medaila pre každého zúčastneného.
 • 3 prvé miesta dievčatá / chlapci v kat. DORAST + medaila pre každého
 • 3 prvé miesta v kat. DETI ( kategória školák) + medaila pre každého
 • Pohár pre najrýchlejšieho domáceho pretekára na 5Km a 10km ( bez ohľadu na pohlavie a vek )

Podmienky účasti : Dobrý zdravotný stav a fyzická pripravenosť. Každý zúčastnený štartuje na vlastné nebezpečenstvo, organizátor nezodpovedá za škody – pretekári podpisujú pri prezentácii. Beží sa za každého počasia . 

Prezentácia a registrácia  : Od 12:00 do 13:30 hod na futbalovom ihrisku . Platba štartovného sa platí až na mieste podujatia .

Prihlasovanie :  Online prihlasovanie dospelých a dorastu bude ukončené dňa 5.5.2024 o 23:55 hod. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť až na mieste v deň pretekov.
V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Štartovné číslo : Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartovného čísla na hrudi sa môže stať že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartovné číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa . Štartovné čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovným číslom prideleným v štartovnej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Deti budú mať štartovné číslo bez čipu na meranie času . Ich čas sa bude merať manuálne .

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Trasa hlavných pretekov: 5 a 10km, stúpanie cca 90 m . Povrch –asfaltový  úsek v obci, mimo obce po poľných cestách. Trasa bude značená tabuľkami. Na križovatkách budú pretekárov usmerňovať organizátori

Technické zázemie : toalety , šatne

Zdravotná služba : Zdravotná služba bude zaistená v priestore štartu a cieľa

Štartovný balíček: Originálne štartovné číslo, elektronické meranie času s online výsledkami , sms s výsledkom , medaila a jedlo / pitie ,občerstvenie na trati a lístok do tomboly

Meranie času a výsledky :  https://www.vysledkovyservis.sk/

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – Vysledkovyservis.sk . Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke Vysledkovyservis.sk.