3. ročník Branovského behu

 

Usporiadateľ: Obec Branovo

Termín: 22.09.2018 (sobota)

Miesto: centrum obce Branovo pred Kultúrnym domom Branovo

Trať pretekov: asfaltová cesta, poľná cesta

Informácie:

Katarína Holubová

035/6485126

email:  katarina.holubova@branovo.sk

Program:

13:30 – 14:30 prezentácia

14:50              otvorenie

15:00              štart hlavného behu žien a mužov

16:00              detský beh

16:30              vyhlásenie výsledkov

Disciplíny:

hlavný beh ženy 5 km

hlavný beh muži 7 km

detský beh 1 km

 

Kategórie:   

Muži   7 km   

M hlavná kategória do 39 rokov  

M40 od 40 – 49 rokov  

M50 od 50 a starší  

Ženy  5 km

Ž hlavná kategória do 39 rokov  

Ž40  od 40 do 49 rokov  

Ž50  od 50 a starší  

Detský beh – 1 km

bez kategórií

 

Štartovné:

hlavný beh ženy a muži 5 € platba do 17.09.2018 prevodom na účet

hlavný beh ženy a muži 7 € na mieste

Štartovné zahŕňa:

občerstvenie, pitný režim počas a po pretekoch, štartovné číslo, predmet s logom „Branovský beh“, víťazné medaile (1 až 3 miesto v každej kategórie hlavného behu), víťazné poháre ( 1. miesto v každej kategórie hlavného behu)

Prihlasovanie: on-line na VysledkovyServis.sk

Šatne, WC: v priestoroch KD

 

Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi usporiadateľov. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nepreberajú zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, tréneri alebo učitelia. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel SAZ a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom. Fotky z podujatia budú zverejnené na stránke obce Branovo.