BUDMERICE V POHYBE 2023 – beh, cyklistika

 

Organizátor a usporiadateľ:

Obec Budmerice, Budmerice 534, 900 86 Budmerice

Občianske združenie Kultúrne centrum Budmerice, Budmerice 527, 900 86 Budmerice

Kontakt: Petra Hamzová, 0905 387  813

Dátum konania súťaže:
28. októbra 2023 /sobota/

Presné miesto štartu a cieľa:
Park kaštieľa Budmerice, viď mapka areálu na konci týchto propozícií

Trate:
Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií. Súťaž bude prebiehať na lesných a spevnených cestách parku.

 

Čas štartu – beh:
Kategória škôlkari 3 – 4 roky štart 10.00 hod., následne všetky ostatné kategórie

Čas štartu – cyklistika:
Kategória škôlkari 3 – 4 roky štart 12.30 hod., následne všetky ostatné kategórie

 

Miesto a čas prezentácie:

Kaštieľ Budmerice
28. októbra 2023 od 9.00 hod.

 

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat/ žien a mužov, okrem Kategórie škôlkari 3 – 4 roky a škôlkari – predškoláci. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť. Vyhlasovať a oceňovať budeme 3 najlepších vo všetkých súťažných kategóriách.

 

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 26.10.2023 o 23:59. Po tomto dátume sa bude možné prihlásiť aj na mieste konania podujatia v deň pretekov, ale za zvýšené štartovné.

Kategória škôlkari 3 – 4 roky a škôlkari – predškoláci nebudú meraní časomierou, ale registrácia je nutná aj kvôli prideleniu štartovného čísla. Obe kategórie sú nesúťažné, cenu obdržia všetci malí účastníci😊

Účastníci sa môžu prihlásiť  na beh alebo cyklistiku, ale tiež na obe športové disciplíny, na základe preferovanej trate. Obe športové disciplíny majú rôznu dĺžku trate.

Ak bude v jednej kategórii prihlásený menší počet ako 3 súťažiaci, táto kategória bude zrušená a súťažiaci  z tejto kategórie budú automaticky presunutí do kategórie susednej – mladšej.

Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
Odporúčame Vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To Vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo Vašej prihláške zadarmo.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: Kartou, alebo prevodom. Oba Vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených  po pripísaní platby na účet.
Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
Pri platbe zo zahraničia odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou.

 

Štartovné:

 1. Do nedele 24:00 h. pred víkendom, kedy sa koná podujatie.

0 € kategória škôlkari 3 – 4 roky, škôlkari – predškoláci

2 € kategória žiaci 1. stupňa ZŠ až juniori a juniorky vrátane r. 2004

3 € muži/ženy -  ročník 2003 až staršie/straší


 1. Od 23.10. 0:00 h. do ukončenia online registrácie 26.10. 23:59.

0 € kategória škôlkari 3 – 4 roky, škôlkari – predškoláci

3 € kategória 1. stupeň ZŠ až juniori  a juniorky vrátane r. 2004

4 € muži/ženy -  ročník 2003 až staršie/straší

 

 1. Na mieste konania podujatia.

0 € kategória škôlkari 3 – 4 roky, škôlkari – predškoláci

4 € kategória 1. stupeň ZŠ až juniori a juniorky vrátane r. 2004

6 € muži/ženy -  ročník 2003 až staršie/straší

 

Kategórie:

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

 

Kategórie – beh:

škôlkari 3 - 4 roky – nesúťažná kategória bez časomiery

škôlkari – predškoláci – nesúťažná kategória bez časomiery

 

žiaci 1. stupňa ZŠ:

1.-2. ročník chlapci

1.-2. ročník dievčatá

3.-4. ročník chlapci

3.-4. ročník dievčatá

 

žiaci 2. stupňa ZŠ:

5.-6. ročník chlapci

5.-6. ročník dievčatá

7.-9. ročník chlapci

7.-9. ročník dievčatá

 

JCH 5 – študenti strednej školy / juniori vrátane r. 2004, na 5 km

JD 5 – študentky strednej školy / juniorky vrátane r. 2004, na 5 km

 

kategórie na 5 km:

M – muži nad 20 rokov (vrátane) a starší

Ž – ženy nad 20 rokov (vrátane) a staršie

 

Kategórie na 10 km:

M 40 – muži ročník 2003 – 1983

Ž 40 – ženy ročník 2003 – 1983

 

M 50 – muži ročník 1982 - 1973

Ž 50 – ženy ročník 1982 - 1973

 

M 60 –  muži ročník 1972 - 1963

Ž 60 – ženy ročník 1972 - 1963

 

M 80 – muži ročník 1962 -  starší

Ž 80 – ženy ročník 1962 -  staršie

 

 

Kategórie – cyklistika:

 

škôlkari 3 – 4 roky

škôlkari – predškoláci

 

žiaci 1. stupňa ZŠ:

1.-2. ročník chlapci

1.-2. ročník dievčatá

3.-4. ročník chlapci

3.-4. ročník dievčatá

 

žiaci 2. stupňa ZŠ:

5.-6. ročník chlapci

5.-6. ročník dievčatá

7.-9. ročník chlapci

7.-9. ročník dievčatá

 

JCH 5 – študenti strednej školy / juniori vrátane r. 2004, na 10 km

JD 5 – študentky strednej školy / juniorky vrátane r. 2004, na 10 km

 

 

kategórie na 10 km:

 

M – muži nad 20 rokov (vrátane) a starší

Ž – ženy nad 20 rokov (vrátane) a staršie

 

Kategórie na 20 km:

 

M 40 – muži ročník 2003 – 1983

Ž 40 – ženy ročník 2003 – 1983

 

M 50 – muži ročník 1982 - 1973

Ž 50 – ženy ročník 1982 - 1973

 

M 60 –  muži ročník 1972 - 1963

Ž 60 – ženy ročník 1972 - 1963

 

M 80 – muži ročník 1962 -  starší

Ž 80 – ženy ročník 1962 -  staršie

 

 

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.


Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu)
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese:

prihlaska@vysledkovyservis.sk

Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu/cyklistiky bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Opatrenia COVID-19: Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

 

Ostatné:

Podmienky účasti:

Pretekári v kategóriách, v ktorých pretekajú deti mladšie ako 15 rokov, do ročníka 2009 (vrátane), môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia. Pre kategórie škôlkari 3 – 4 roky, škôlkari – predškoláci v súťaži cyklistika je dovolené používať aj odrážadlá alebo trojkolky. Pre ostatné kategórie sa odporúča horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové bicykle. Cyklistická prilba je povinná.

 

Ceny:

Každý účastník obdrží sladkú tyčinku, minerálku a lístok na hotdog alebo kapustnicu, ktorý si môže vyzdvihnúť kedykoľvek, počas podujatia.

Kategória škôlkari 3 – 4 roky, škôlkari – predškoláci je nesúťažná, medailu obdržia všetci malí účastníci.

Ostatné kategórie sú súťažné, prví traja v každej kategórii obdržia ceny od organizátora.

Parkovanie:

Parkovanie bude zabezpečené parkovacou službou. Parkovať bude možné na vyznačených parkovacích plochách. Viď mapka areálu.

 

Iné:

 1. a) Podujatie Budmerice v pohybe – beh a cyklistika sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na budmerice.sk
 2. b) Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
 3. c) Deťom odporúčame lekársku prehliadku.
 4. d) Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
 5. e) Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (pre kategóriu škôlkari 3 – 4 roky, škôlkari – predškoláci je dovolené používať aj odrážadlá alebo trojkolky).
 6. g) Počas súťaže je možné pohybovať sa na trati len bežcom a cyklistom so štartovým číslom. Prosíme rodičov a divákov, aby sa pohybovali mimo vyznačenej trate.
 7. h) Trasa pretekov vedie lesmi, preto buďte, prosíme, ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.
 8. i) Domácich miláčikov, prosíme, nechajte doma 😊

 

  

Mapka areálu parku kaštieľa v Budmericiach: