BZOVÍCKA DESIATKA 1.6.2019

Bzovícka desiatka

  

Dátum: 1.6.2019

Miesto: obec Bzovík

Čas štartu: 10:00 hod. - mládežnícke kategórie

                   11:00 hod. - hlavné kategórie

Štartovné: hlavné kategórie 3 (online registrácia), 6 (na mieste)

                  mládežnícke kategórie zdarma (online registrácia), 2(na mieste) 

Trať: Hlavné kategórie súťažia na 10 000 m alebo 5000 m trati.

Kategórie:

mládežnícke kategórie:       

vek: dĺžka trate: čas štartu:
„lezúni“ 10 m priebežne počas preteku
predškolský vek (s rodičmi - do 6 rokov) 100 m 10:00 hod.
rok narodenia 2010 a 2012    (7-9 rokov) 400 m 10:10 hod.
rok narodenia 2008 a 2009    (10-11 rokov) 800 m 10:20 hod.
rok narodenia 2006 a 2007    (12-13 rokov) 1200 m 10:30 hod.
rok narodenia 2004 a 2005    (14-15 rokov) 1500 m 10:40 hod.

  

hlavné kategórie: 

vek: dĺžka trate: čas štartu
M – 20 až 39 rokov 10 000 m 11:00 hod.
M40 – muži od 40 do 49 rokov 10 000 m 11:00 hod.
M50+ – muži nad 50 rokov   10 000 m 11:00 hod.
Ž – 20 až 39 rokov  10 000 m 11:00 hod.
Ž40 – ženy od 40 do 49 rokov   10 000 m 11:00 hod.
Ž50+ – ženy nad 50 rokov  10 000 m 11:00 hod.
MJ – juniori od 16 do 19 rokov  10 000 m 11:00 hod.
ŽJ – juniorky 16 do 19 rokov  10 000 m 11:00 hod.
     
M – muži 5 000 m 11:00 hod.
Ž – ženy 5 000 m 11:00 hod.

 

Prihlasovanie:

Online na VysledkovyServis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 30.05.2019 o polnoci. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Online prihlasovanie platí aj pre mládežnícke kategórie.

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, pride Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Prezentácia a registrácia (v prípade registrácie na mieste):

Obecný úrad obce Bzovík od 08.00 hod.

Povrch:

Asfalt

Trať:

Štart a cieľ pri obecnom úrade obce Bzovík.

Súťaž hlavných kategórií prebieha na kilometrovom okruhu v obci.

Trať je rýchla s minimálnym prevýšením.                                   

Ceny: 

Víťazi v jednotlivých kategóriách dostanú víťazné medaily  a vecné ceny.

Každý pretekár v cieli dostane účastnícku medailu.

Občerstvenie:

Každý účastník má v rámci štartovného zabezpečený pitný režim v cieli aj na trati (občerstvovacie stanice), ako aj občerstvenie po preteku.  

Poznámka:     

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia) Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečie s vedomím svojho zdravotného stavu a prípadné poistenie si zabezpečuje individuálne.

Organizačný štáb:                        

Predseda: Dušan Slaný

Podpredseda: Jozef Luciak

Technický riaditeľ a hlavný rozhodca: Jana Slaná

Technický riaditeľ mládežníckych behov: Andrea Križanová

Členovia štábu: Karolína Talianová, Pavel Talian, Terézia Luciaková, Juraj Sedmák, Anna Debnárová, Slavomír Tuhársky, Patrik Očenáš, Michaela Urban,

 

Súčasne prebiehajúce podujatia v obci:

GUĽÁŠmajster 2019, MDD v obci Bzovík

Súčasne s podujatím Bzovícka desiatka prebieha aj podujatie vo varení guľášu, ako aj program pre deti.

 

Príďte s celou rodinou určite sa nebudete nudiť!

 

Organizátor: Obec Bzovík, Občianske združenie pod hradom Bzovík

Informácie:  VysledkovyServis.sk, e-mail: bzovickadesiatka@gmail.com, 

Facebook: Bzovícka desiatka

tel. č.: 0905 433 978

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 01.06.19
Ukončenie prihlasovania 30.05.2019 23:55
Poloha Obec Bzovík

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.