Dubnická desiatka

JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom

Únia behov do vrchu Dubnica nad Váhom

MESTO Dubnica nad Váhom

  

DUBNICKÁ DESIATKA 2022

1. ročník

 

Termín konania: Piatok, 17. 06. 2022

Miesto štartu: Mestský štadión  Dubnica nad Váhom, tartanová dráha

Prezentácia: Na mieste štartu, od  16.00 hod.

Štart: 18.00 hod, mestský štadión Dubnica nad Váhom, tartanová dráha

Prihlášky: online SunBell s.r.o. – Vysledkovy Servis,sk.

Online prihlasovanie bude ukončené 16.06.2022 o 15:00 hod. Po tomto termíne bude možné prihlásiť sa aj na mieste štartu. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. 

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť kartou. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o.-Vysledkovy Servis.sk

Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk 

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartové číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté.

Kategórie: 
muži A roč. 1983-2002, muži B roč. 1973-1982, muži C roč. 1963-1972, 
muži D roč. 1953 – 1962,  muži X roč. 1952 a starší

ženy A roč. 1983-2002, ženy B roč. 1973-1982, ženy C roč. 1963-1972, ženy D roč. 1962 a staršie

juniori roč. 2003 a ml., juniorky  roč. 2003 a ml.

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.


Štartovné:
 5,- €

Občerstvenie: V priestore cieľa bude podané občerstvenie a nápoje.

Vyhlásenie výsledkov: Prví traja v každej kategórii budú odmenení finančnými cenami.

Informácie: Ing. Ján Bakyta, 0905302268

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 17.06.2022
Ukončenie prihlasovania 16.06.2022 15:00
Štartovné 5.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.