HORSKÝ KROS PRUSKÉ – VRŠATEC

JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom
Únia behov do vrchu Dubnica nad Váhom
MESTO Dubnica nad Váhom
Obec Pruské

HORSKÝ KROS PRUSKÉ – VRŠATEC 2022
XXXIX. ročník

MAJSTROVSTVÁ SR V BEHU DO VRCHU 2022
Majstrovstvá SR v behu do vrchu veteránov 2022
MEMORIÁL Ing. JOZEFA TICHÉHO
Bežecký pohár SAZ 2022

Termín konania: Nedeľa, 14. 08. 2022

Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov: Ing. Ján Bakyta

Technický riaditeľ: Ing. František Tichý
Vedúci rozhodca: Peter Ďuriš
Inštruktor rozhodcov: Dušan Chatrnúch
Tajomník pretekov: Mgr. Vendelín Bugáň
Športovo-technický delegát SAZ: Peter Kováč

Časomiera: SunBell – Vysledkovyservis.sk

Miesto štartu: Obec Pruské, pred zdravotným strediskom

Prezentácia: Zdravotné stredisko Pruské, 8.00 – 10.00 hod.

Štart: 10.15 hod, pred zdravotným strediskom Pruské

Doprava: Odchod autobusu s pretekármi z autobusovej zastávky SPŠ Dubnica n.V. bude o 8.00 hod.
Z miesta štartu vyvezie autobus batožinu bežcom do cieľa pretekov a po vyhlásení výsledkov odvezie pretekárov na miesto štartu.

Trať:
 Vedie po značkovanom turistickom chodníku úbočím Bielych Karpát.
Dĺžka trate 8,5 km, prevýšenie 591m.

Cieľ pretekov: Rekreačné stredisko na Vršatci

Štartujú: Registrovaní a neregistrovaní pretekári.

Prihlášky: Prihlasovanie pretekárov bude online na webovom portáli SunBell s.r.o.– VysledkovyServis.sk
Online prihlasovanie bude ukončené 12.08.2022 o 23.59 hod. Po tomto termíne bude možné prihlásiť sa aj na mieste štartu. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Štartovné môžete uhradiť kartou. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Štartovné:
5 Eur prihlásení do 07.08.2022
7 Eur prihlásení do 10.08.2022
10 Eur prihlásení na mieste štartu

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o.-Vysledkovy Servis. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartové číslo na hrudi tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté.

Kategórie: muži A roč. 1983- 2002, muži B roč. 1973-1982, muži C roč. 1963-1972,
muži D roč. 1953 – 1962, muži X roč. 1952 a starší
ženy A roč.1987-2002, ženy B roč.1973-1982 , ženy C roč. 1963-1972,
ženy D roč. 1962 a staršie
juniori roč. 2003 a mladší, juniorky roč. 2003 a mladšie

Občerstvenie:
 Pri prezentácii dostane každý pretekár štartovací balíček - tradičný posúch a pivo .
Na 6. km bude zriadená občerstvovacia stanica s vodou. V priestore cieľa bude iontový nápoj.

Zdravotné zabezpečenie:
 Zdravotná doprava Trenčín s lekárom a sanitkou.

Vyhlásenie výsledkov: Vyhlásenie výsledkov bude 15 min. po dobehnutí posledného pretekára. Prví traja v každej kategórii získajú finančné odmeny.
Prví traja slovenskí pretekári v kategórii juniori, juniorky, muži a ženy, registrovaní
v SAZ získajú titul M-SR v behu do vrchu pre rok 2022.
V kategóriách muži nad 40,50,60 a 70 rokov a ženy nad 35,50 a 60 rokov získajú
slovenskí bežci umiestnení na prvých troch miestach medaily za M-SR veteránov
pre rok 2022.
Vyhlásené budú tiež výsledky Slovenského pohára v behu do vrchu za rok 2021.
Odmenení budú prví traja v kategórii.

Tombola
 : Po vyhlásení výsledkov bude losovanie tomboly na základe štartovných čísiel.

Záverečné ustanovenie:
 Preteká sa podľa týchto propozícií, pravidiel WA a Súťažného poriadku SAZ pre rok 2022.


MALÝ VRŠATEC

Miesto konania: Pruské, areál SOŠ

Prezentácia: 8.00 – 9.30 hod., zdravotné stredisko Pruské

Štart:
 9.45 hod. areál SOŠ Pruské


Trať:
 vedie po značkovanom chodníku v areály SOŠ, dĺžka trate 800 m


Kategórie:

mladší žiaci a žiačky - 1.-4. ročník ZŠ

starší žiaci a žiačky – 5. – 9. ročník ZŠ

Občerstvenie: Pri prezentácii dostane každý prihlásený pretekár nápoj, napolitánku 
a lístok na zmrzlinu.

Vyhlásenie výsledkov: V priestore cieľa po dobehnutí posledného pretekára.

Ceny: Každý pretekár získa účastnícku medailu. Prví traja v každej kategórii získajú medaily.


Informácie: Ing. Ján Bakyta, 0905302268

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 14.08.2022
Ukončenie prihlasovania 12.08.2022 23:55
Štartovné 7.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.