Levická májová „5“

   

Levická májová „5“

BEŽECKÉ PODUJATIE

 

Usporiadateľ:              Mesto Levice a komisia MsZ športu

Riaditeľka pretekov:   Mgr. Mária Kuriačková

Termín:                        08.05.2023 Pondelok

Miesto:                        Námestie hrdinov Levice

Štart detí na námestí od 13:00h

deti 2018 a ml. ch/d                                            100 m

kat. 2016-2017 ch/d      1 okruh na námestí       300 m

kat. 2014-2015 ch/d      1 okruh na námestí       300 m

kat. 2012-2013  ch/d     2 okruhy na nám.          600 m

Štart májovej 5 v uliciach o 14:00

  1. žiaci, ch/d 2010 – 2011 1 okruh 1,7 km
  2. žiaci, ch/d 2008 – 2009 1 okruh 1,7 km

dorastenci, ch/d            2006  -2007                  3 okruhy 5 km

juniori, m/ž                   2004 – 2005                  3 okruhy 5 km

muži hl.kategória         1984- 2003                   3 okruhy 5 km

veteráni 1                      1974 – 1983                  3 okruhy 5 km

veteráni 2                      1964 – 1973                  3 okruhy 5 km

veteráni 3                      1963 a starší                 3 okruhy 5 km

ženy hl. kategória         1989 – 2003                  3 okruhy 5 km

veteránky 1                   1974 – 1988                  3 okruhy 5 km

veteránky 2                   1973 a staršie               3 okruhy 5 km

 

Štafeta – 1 okruh 1700m  trojčlenná bez obmedzenia veku a pohlavia

 

Kategórie:

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

 

Ceny: prví traja v každej kategórii /zvlášť dievčatá, chlapci, muži a ženy/, absolútny víťaz v mužskej a ženskej kategórii získa pohár.

Vyhodnotenie bude po dobehnutí 5 km.

Trať: štart a cieľ je na námestí pod bránou, päťka sa beží uličkami pešej zóny

Šatne, WC : prízemie budovy MsÚ

Štartovné : 0€

 

Meranie časov a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk. elektročasomiera – čipový systém od kategórie mladší žiaci

Štartovné číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný.

Vyššia moc: Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia vyššej moci.

 

Je potrebné sa registrovať online na:

www.vysledkovyservis.sk/levicka-majova-5-prihlaska

do termínu 05.05.2023 do 12:00h

PO TOMTO TERMÍNE UŽ NEBUDE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ ANI NA MIESTE!!!

 

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

 

Bližšie informácie Vám poskytnú na č. telef.: 6 350 248, 0902 918 648 Mgr. Paulína Tamášová a 0903 352 674 Mgr. Mária Kuriačková.

Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Za prípadné straty a škody na majetku organizátor nezodpovedá. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

V prípade veľkého počtu prihlásených pretekárov, budú štarty rozdelené podľa kategórii. Predpokladaný čas vyhodnotenia troch najrýchlejších pretekárov z každej kategórie bude o 15:15h.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 08.05.2023
Ukončenie prihlasovania 05.05.2023 12:00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.