NIVY TOWER RUN

Organizátor:       Športová Nadácia Kotrmelec, Betliarska 22, Bratislava 851 07

Termín:                 NEDEĽA 1. október 2023

Miesto štartu:       Pred Nivy Tower od 11:00, podľa platnej štartovej listiny

Trať:                    27 poschodí / 628 schodov

Pravidlá:              Preteká sa podľa platných pravidiel TWA (www.towerrunning.com). Základné pravidlo je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Použitie výťahu je zakázané. Čas sa vyhodnocuje pomocou elektronickej časomiery. Časomiera sa spúšťa vybehnutím zo štartu a zastavuje sa dosiahnutím cieľa. Štartuje sa jednotlivo v 30 sekundových intervaloch.

Registrácia:          Online registrácia (tu) bude ukončená 28.9.2023 o 23:55. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email.

Štartovné:             25 € pri online registrácií,

                            Pri nenaplnení maximálnej kapacity online registrácie (200 bežcov), možnosť registracie aj na mieste podujatia v cene 30 €

Úhrada štartovného: Štartovné je môžné uhradiť len platobnou kartou. Takáto platba je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Štartovný balíček: Active & Fit proteinový sendvič PIERRE BAGUETTE, proteinová tyčinka MAX SPORT, FOCKED no stress drink.

Každý účastník po úspešnom zdolaní trate získa aj unikátnu NIVY TOWER RUN medailu.

Prezentácia:          Pred Nivy Tower v deň pretekov od 9:30 do 10:30

Vekový limit:        Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov. Pri účastníkoch do 18 rokov je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu. 

Kategórie:            Open muži, Open ženy

Ceny:                   Prví traja v oboch kategóriach obdržia nasledovné ceny:

  1. miesto - medaila + prize money 150 €
  2. miesto - medaila + prize money 100 €
  3. miesto - medaila + prize money 50 €

Partneri podujatia: HB REAVIS, PIERRE BAGUETTE, MAX SPORT, FOCKED, FOTOMAT

Riaditeľ pretekov:  Tony Reichmann

Informácie:                0908 685 855

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Iné ustanovenia:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 01.10.2023
Ukončenie prihlasovania 28.09.2023 23:55
Kapacita 190
Voľné 190
Štartovné 25.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.