RUŽINDOLSKÝ VÍCHOR - 3.6.2022

RUŽINDOLSKÝ VÍCHOR

 

 

Obec Ružindol v spolupráci so ZŠ s MŠ Ružindol a OŠK Ružindol

Vás pozývajú na jubilejný
11. ročník cestného behu

 

RUŽINDOLSKÝ VÍCHOR

 

Dátum a čas konania behu:
3.6.2022 o 17:30 hod

Prezentácia:
Športový areál Ružindol od 16:00 h do 17:15 h

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 27.5.2022 o 24:00 h. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Štartovné:
7 € pri online registrácii
9 € na mieste

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartovný balíček obsahuje:
– štartovné číslo, čip na meranie času ( čip sa  po skončení behu odovzdáva v cieli )
– občerstvenie na trase a v cieli behu
– účastnícku medailu

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Trať: 
- asfaltový a hlinený povrch v obci  +  trávnatý okruh na štadióne

Dĺžka trate:
Beh - 7  km
Nordic Walking - 4 km

Technické zázemie:
Šatne v priestoroch Športového areálu Ružindol

Kategórie:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Muži: A – do 39 rokov, B – od 40 do 49 rokov, C – od 50 do 59 rokov, D –  od 60 do 69 rokov, E – nad 70 rokov
Ženy: F – do 34 rokov,  G – od 35 do 49 rokov, H - nad 50 rokov
Domáci z Ružindola: Imuži z Ružindola, J - ženy z Ružindola
Nordic Walking: K – muži ( 4 km ), L -  ženy ( 4 km )

Ceny:
Medaila pre troch najrýchlejších v každej kategórii.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Kontakt:
Obecný úrad Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61 Ružindol, e-mail: vargova@ruzindol.sk, tel. č.: 033 / 5549121, 0904 100 096.

 

Na Vašu účasť sa tešia Ružindolskí  usporiadatelia.

 

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 03.06.22
Ukončenie prihlasovania 27.05.2022 23:55
Štartovné 7.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.