Šaliansky trail KOC


Propozície behu ´´Šaliansky trail KOC´´

Organizátor:

Občianske združenie Komunitné a osvetové centrum KOC

Mgr. Dominika Jarošová, 0902 828 657, dominika.jarosova19@gmail.com

Termín: 03.06.2023 (sobota) od 10:30

Miesto: Šaľa, štart a cieľ v medzihrádzovom priestore, blízko Mostovej ulice a obchodného domu BILLA. GPS pozícia 48.157943, 17.878836

Trať:

Trať bude rozdelená na dve trasy, a to na 4300 m trasu a 10000 m trasu. Bežať sa bude v teréne a na trávnatom povrchu,  popri rieke Váh a spätná trať bude vedená popri násype. Na trati bude zabezpečený pitný režim pre bežcov v kategóriách E, F, G, H.


Prezentácia: prezentácia účastníkov bude prebiehať v medzihrádzovom priestore od 8:00 do 10:00.

Kategórie a časový harmonogram štartu:

Maximálny počet účastníkov behu je 300!

Kategória A – ženy od 18 do 40 rokov (2005 – 1983)              4 300 m

Kategória B – ženy od 41 rokov a staršie (1982 a staršie)         4 300 m

Kategória C – muži od 18 do 40 rokov (2005 – 1983)              4 300 m

Kategória D – muži od 41 rokov a starší (1982 a starší)           4 300 m

Kategória E – ženy od 18 do 40 rokov (2005 – 1983)             10 000 m

Kategória F – ženy od 41 rokov a staršie (1982 a staršie)       10 000 m

Kategória G – muži od 18 do 40 rokov (2005 – 1983)            10 000 m

Kategória H – muži od 41 rokov a starší (1982 a starší)         10 000 m

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Kategórie A, B, C, D – začiatok štartu o 10:30

Kategórie E, F, G, H – začiatok štartu 10:40

Každý zaregistrovaný bežec obdrží letáčik so zľavou 10% na nákup v predajni Belda Sport. Účastnícku medailu obdržia všetci bežci.

V každej kategórii budú vyhodnotení prví traja bežci s najlepším časom, ktorí obdržia víťazné plakety, a tiež tašku od obchodu Belda Sport, v ktorej sa bude nachádzať vecná cena a voucher na nákup v obchode Belda Sport v hodnote 25 €.
Na podujatí bude možnosť zapožičania bežeckej obuvi rôznych značiek. Túto možnosť zabezpečí obchod Belda Sport. Budú sa na Vás tešiť v ich stánku, kde Vám poskytnú informácie a pomôžu pri výbere správnej  obuvi.

Prihlasovanie:

Online prihlasovanie bude ukončené 01.06.2023 (štvrtok) o 23:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

V prípade potreby, kontaktuje ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@VysledkovyServis.sk .

Štartovné:

Štartovné pre všetky kategórie je od začiatku prihlasovania do 14.05.2023 do 23:59 7€.

Od 15.05.2023 je pre všetky kategórie štartovné 10 €.

V prípade nenaplnenia počtu účastníkov je možné prihlásiť sa na beh aj na mieste. Štartovné na mieste pre všetky kategórie je 15 €.

Zaplatené štartovné sa nevracia.

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartovné číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu:

Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Občerstvenie: zabezpečený bude pitný režim a malé občerstvenie pre účastníkov behu.

Upozornenie:

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a prihlásením na preteky potvrdzuje, že je zdravotne spôsobilý absolvovať ich. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenností.

Ďalšie informácie: počas trvania behu budú na bezpečnosť všetkých bežcov dohliadať zdravotnícky pracovníci Červeného kríža. O bezpečnosť sa taktiež budú starať členovia mestskej polície v Šali a hasiči z DHZ.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 03.06.2023
Kapacita 300
Voľné 300
Ukončenie prihlasovania 01.06.2023 23:55
Štartovné 10.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.