TATRY CHARITY RUN 2024

 

Organizátor:        Športová Nadácia Kotrmelec v spolupraci s mestom Vysoké Tatry a TANAP

Riaditeľ pretekov:  Tony Reichmann (0908 685 855)

Termín:                 SOBOTA 22. jún 2024

Miesto štartu:       Tatranská Lomnica, Relax Park Jazierko o 11:00 

Dĺžka trate:          10 km  certifikovaná trať

Povrch trate:        80% asfalt + spevnený terén. Trať vedie srdcom Tatranskej Lomnice územím TANAP-u, pokračujúc cez územie európskeho významu SKUEV0307 Tatry, kde platí ochranný stupeň č.3 o ochrane pírody.

Registrácia:          Online prihlasovanie bude ukončené 16. júna 2024 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastnického limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste deň před pretekmi. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Štartovné:             Pri online registrácií do 31. mája (23:59) - 22 €, následne, do ukončenia online registrácie 16. júna (23:59)  - 24 €. Pri nenaplnení maximálnej kapacity online registrácie (1 000 bežcov), možnosť registracie aj na mieste podujatia deň pred štartom 21. júna 2024 od 18:00 do 20:00 v cene 30 €.

Fotoslužba:          Pri online registrácii je automaticky zarátaný fotobalíček troch fotografii, (štart, cieľ a záber z trate). Fotky budú účastníkom doručené v priebehu 24 hodín po pretekoch, na emailovú adresu, ktorá bola zadaná pri online registrácii. Pri registrácii na mieste tento balíček nevieme garantovať.

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: Kartou, alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté při vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet. Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartovný balíček: Štartovné číslo s čipom, proteinová tyčinka MaxSport a v cieli voda Rajec. Každý účastník po úspešnom zdolaní trate získava originálnu Finischer medailu.

Prezentácia:  
Relax Park Jazierko, Tatranska Lomnica 146/12 , 059 60 Vysoké Tatry
Deň pred štartom (21. 6. 2024) od 18:00 do 20:00
V deň pretekov (22.6.2024) od 8:00 do 10:30

Vekový limit:        Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov. Pri účastníkoch do 18 rokov je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

Kategórie:

Muži Ženy
Absolútne poradie Absolútne poradie
Muži do 39 rokov Ženy do 39 rokov
Muži 40 - 49 rokov Ženy 40 - 49 rokov
Muži 50 - 59 rokov Ženy 50 - 59 rokov
Muži 60 a viac rokov Ženy 60 a viac rokov

 

Ceny:  
Prví traja absolútneho poradia obdržia :
1. miesto - medaila + diplom+ vecná cena
2. miesto - medaila + diplom+ vecná cena

3. miesto - medaila + diplom + vecná cena

Prví traja kategorie obdržia: 
1. miesto – medaila + diplom

2. miesto – medaila + diplom
3. miesto – medaila + diplom

Partneri podujatia: Mesto Vysoké Tatry, TANAP, Relax Park Jazierko, MaxSport, Rajec

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu). Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný. V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk.