UFO VERTICAL SPRINT 2024

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BEHU DO SCHODOV

 

Organizátor:    Športová Nadácia Kotrmelec, Antolská 3721/4, 851 07 Bratislava

Riaditeľ pretekov:    Tony Reichmann (0908 685 855)

Termín:    SOBOTA 29. jún 2024

Štart:    Schodisko UFO tower od 11:00, podľa platnej štartovej listiny

Trať:    23. poschodí / 430 schodov s cieľom na vyhliadkovej terase

Pravidlá:    Preteká sa podľa platných pravidiel TWA (www.towerrunning.com). Základné pravidlo je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Použitie výťahu je zakázané. Čas sa vyhodnocuje pomocou elektronickej časomiery. Časomiera sa spúšťa vybehnutím zo štartu a zastavuje sa dosiahnutím cieľa. Štartuje sa jednotlivo v 30 sekundových intervaloch.

Registrácia:    Online prihlasovanie bude ukončené 27.6.2024 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastnického limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Fotoslužba:    Súčasne s online registráciou Vám  ponúkame možnosť objednávky vašich fotografii z podujatia: 1 x štart a 1 x cieľové foto v hodnote 4 €. Foto pre vás vyhotoví profesionálny fotograf firmy Zošportu.sk, ktoré vám budú zaslané na vašu e-mailovú adresu do 24 hod. od ukončenia podujatia. Samotný organizátor zabezpečuje foto a video podujatia, no nezabezpečuje foto jednotlivcov.

Štartovné:    Pri online registrácií do 23. júna (23:59) - 25 €, následne, do ukončenia online registrácie - 35 €. Pri nenaplnení maximálnej kapacity online registrácie (300 bežcov), možnosť registracie aj na mieste podujatia v cene 40 €.

Úhrada štartovného:    Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: Kartou, alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté při vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet. Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartovný balíček:    Active & Fit proteinový sendvič PIERRE BAGUETTE, proteinová tyčinka MAX SPORT, magnéziový nápoj FOCKED, voda RAJEC. Každý účastník po úspešnom zdolaní trate získa aj unikátnu UFO VERTICAL SPRINT medailu.

Prezentácia:    Pod Mostom SNP v deň pretekov od 9:00 do 10:45

Vekový limit:    Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov. Pri účastníkoch do 18 rokov je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

Kategórie:    Open muži, Open ženy

Ceny:    Prví traja v oboch kategóriach obdržia nasledovné vecné ceny:
1. miesto - medaila + 150€ + vecná cena
2. miesto - medaila + 100€ + vecná cena
3. miesto - medaila + 50€ + vecná cena

Majstrovstvá Slovenska:    Prvý muž a žena získajú tituly Majster a Majsterka Slovenska v behu do schodov. Prví traja muži a ženy budú ocenení diplomom a medailou Slovenskej asociácie v behu do schodov.

Partneri podujatia:    MAX SPORT, PIERRE BAGUETTE, FOTOMAT, FOCKED, RAJEC

Meranie času a výsledky:    Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:    Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:    Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu). Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný. V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk.