Zabudišovská vrchárska časovka

Dátum konania: Nedeľa, 3.10.2021

Usporiadateľ: Juraj Moško, 0911 287569

Štart: Bošáca, koniec dediny v smere Zabudišová  

Cieľ a vyhodnotenie: Zabudišová  

Trať: 2500m, prevýšenie 183m s priemerným stúpaním 7,4%

Kategórie:

Muži, Muži 50, Ženy, Najrýchlejší/ia z Bošáckej doliny
E-bike bez rozdielu veku a pohlavia
Deti 0-6, Deti 7-12

Účastnícky limit:
100 (podľa aktuálne platného Covid semaforu)

Priebeh pretekov:
Kvalifikácia: Hromadný štart. Radenie sa na štarte podľa výkonnosti. Prvých 30 najrýchlejších časov postupuje do finále (25 mužov a 5 žien). Neplatí pre E-bike.

Detské preteky: 0-6r. asfalt rovina 300m
                          7-12r. cross 500m

- prihlasovanie na detské preteky v cieli po kvalifikácii, pre každého čaká sladká odmena, medaila a prekvapenie

Finále: Hromadný štart max. 30 pretekárov. Neplatí pre E-bike.

Hodnotenie:
Kvalifikácia sa nevyhodnocuje. Vyhodnocuje sa kat. Muži, Muži 50, a Ženy vo finále.
Kategória E-bike nemá kvalifikáciu a finále, má jeden štart a vyhodnocuje sa poradie bez rozdielu veku a pohlavia.

Občerstvenie v mieste cieľa

Časový harmonogram
10:30 - 11:30 prezentácia (v mieste štartu)

11:50 - Bošácka cykloparáda. Spanilá jazda obcou s úmyslom pozdvihnúť cyklistiku ako ekologický spôsob dopravy, zdravý a cool životný štýl 

12:00 – štart kvalifikácia

12:05 – štart E-bike

12:30 - detské preteky

13:00 - štart finále

13:30 - vyhodnotenie

Ustanovenia:
Preteká sa na cestných, alebo horských bicykloch. Cyklistická prilba je povinnou výbavou.

Prihlasovanie:
Vysokoodporúčame online prihlasovanie!

Online prihlasovanie bude ukončené 30.9.2021 o 23:55 hod alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených hneď po prijatí platby. Ak by sa tak nestalo, kontaktujte prosím prihlaska@VysledkovyServis.sk.

Meranie času a výsledky:
Časomieru zabezpečuje firma SunBell s. r. o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.VysledkovyServis.sk


Zapožičanie a umiestnenie štartového čísla:
Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo vpredu na riadidlách bicykla, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Číslo si pripevnite "SK" páskami, ktoré dostanete pri prezentácii. Bez štartového čísla na riadidlách nebude Váš čas zaznamenaný.

Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Po pretekoch v priestore cieľa nám prosím štartové číslo vráťte.
Ďakujeme.

Štartovné:

5€ pri online registrácii a zaplatení (Zabudišovania 2€). Na mieste 8€ (Zabudišovania 3€). Detské preteky zadarmo.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.

V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Opatrenia COVID-19
Podujatie prebehne  v súlade s opatreniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platnými v deň konania podujatia.

Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie platných hygienických opatrení.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 03.10.21
Kapacita 100
Voľné miesta 100
Ukončenie prihlasovania 02.10.2021 17:00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.