Zabudišovská vrchárska časovka

 

Zabudišovská vrchárska časovka - retro edícia

 

Dátum konania: Nedeľa, 9.10.2022

Usporiadateľ: Juraj Moško, 0911 287569

Štart: Bošáca, koniec dediny v smere Zabudišová  

Cieľ a vyhodnotenie: Zabudišová  

Trať: 2500m, prevýšenie 183m s priemerným stúpaním 7,4%

Kategórie:

Muži, Ženy, Najrýchlejší/ia z Bošáckej doliny

Deti 0-6, 7-12

 

Účastnícky limit:

100

 

Priebeh pretekov:

Spanilá retrojazda obcou

Hromadný štart, ide sa na ostro, bez kvalifikácie.

 

Detské preteky v maskách:   0-6r. asfalt rovina 300m

                                         7-12r.  500m

- karneval na bicykloch

- prihlasovanie na detské preteky v cieli pred pretekmi

 

Hodnotenie:

Vyhodnocuje sa kat. Muži a Ženy

 

Občerstvenie: v mieste cieľa

 

Časový harmonogram:

10:30 - 11:30 prezentácia (v mieste štartu)

11:50 - Bošácka RETRO cykloparáda. Spanilá jazda obcou s úmyslom pozdvihnúť cyklistiku ako ekologický spôsob dopravy, zdravý a cool životný štýl. Účasť zdarma.

12:00 – štart

13:00 - detské preteky

13:30 - vyhodnotenie

 

Ustanovenia:

Preteká sa na cestných, horských, alebo akýchkoľvek cajgloch. Cyklistická prilba je povinná výnimkou sú účastníci v retro kostýmoch. DETI DO 15.r  PRILBA BEZ VÝNIMKY

 

Retro bicykel je podľa nás starší ako 30 rokov..čo z nás robí taktiež veteránov.

 

Meranie času a výsledky:

Časomieru zabezpečuje firma SunBell s. r. o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú p zverejňované na Zapožičanie a umiestnenie štartového čísla:

Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo vpredu na riadidlách bicykla, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Číslo si pripevnite "SK" páskami, ktoré dostanete pri prezentácii. Bez štartového čísla na riadidlách nebude Váš čas zaznamenaný.

Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

 

Po pretekoch v priestore cieľa nám prosím štartové číslo vráťte.

Ďakujeme.

 

Štartovné:

Dobrovoľný príspevok sa platí pri preberaní štartového čísla

0€ retro outfit (rozumej retro kostým a/alebo retrobicykel, nie iba časť výbavy napr. retrohelma)

 

Inšpirácia tu:

https://www.facebook.com/groups/1473097049565343/?ref=share

 

Opatrenia COVID-19

Podujatie prebehne  v súlade s opatreniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platnými v deň konania podujatia.

Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie platných hygienických opatrení.

 

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

 

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 09.10.2022
Ukončenie prihlasovania 08.10.2022 19:00
Kapacita 100
k dispozícii 100

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.