Podujatie bolo zrušené.

     

ZABUDIŠOVSKÁ VRCHÁRSKA ČASOVKA

PROPOZÍCIE

 

Dátum konania: Nedeľa, 4.10.2020

Usporiadateľ: Juraj Moško, 0911 287569

Štart: Bošáca, koniec dediny v smere Zabudišová  

Cieľ a vyhodnotenie: Zabudišová 

Trať: 2500m, prevýšenie 183m s priemerným stúpaním 7,4%

Kategórie:

Muži, Muži 50, Ženy, Najrýchlejší/ia z Bošáckej doliny, Najrýchlejší otec/matka

Deti - preteky detí tento rok nebudú

Účastnícky limit:
Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 50 meraných pretekárov.

Priebeh pretekov
Hromadný štart. Radenie sa na štarte podľa výkonnosti.
Pôjde sa iba raz a ,,naostro“. Hneď po dojazde bude vyhodnotenie kategórií.

Na základe opatrení vlády SR sa nebude podávať občerstvenie a nebude prebiehať ani tombola v cieli.

Časový harmonogram
10:30 - 11:30 prezentácia (v mieste štartu)

12:00 – štart

POZOR! Prihlasovanie bude možné IBA online. Ukončené bude 4.10.2020 o 11:30, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu.
Na mieste štartu bude prebiehať LEN prezentácia a výdaj štart. čísel v čase od 10:30 do 11:30.

Prihlásenie na mieste bude možné LEN online a pri platbe kartou, aj to iba v prípade nenaplnenia limitu 50 účastníkov.

Ustanovenia:
Preteká sa na cestných, alebo horských bicykloch. Cyklistická prilba je povinnou výbavou.

Prihlasovanie:

Online prihlasovanie bude ukončené 4.10.2020 o 11,30, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených hneď po prijatí platby. Ak by sa tak nestalo, kontaktujte prosím prihlaska@VysledkovyServis.sk.

Meranie času a výsledky:
Časomieru zabezpečuje firma SunBell s. r. o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke 
www.VysledkovyServis.sk

Zapožičanie a umiestnenie štartového čísla:
Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo vpredu na riadidlách bicykla, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Číslo si pripevnite "SK" páskami, ktoré dostanete pri prezentácii. Bez štartového čísla na riadidlách nebude Váš čas zaznamenaný.
Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Po pretekoch v priestore cieľa nám prosím štartové číslo vráťte.
Ďakujeme.

Štartovné:
Dospelí: 2€

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 2€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.

V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.


Opatrenia COVID-19
V súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva žiadame všetkých pretekárov o dodržanie nasledovných povinností:

Celé podujatie sa uskutoční v exteriéri za každého počasia. Počas registrácie je povinné dezinfikovať ruky a prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, šatkou, a pod.
Pri registrácii Vás žiadame o dodržiavanie 2m rozostupov.

Do priestoru štartu, cieľa a na registráciu nebudú vpustené osoby bez prekrytia horných dýchacích ciest.
Pretekári sú povinní mať pri vstupe do štartového koridoru a pred štartom  prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šatka a pod.).
Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie hygienických opatrení platných v deň konania pretekov.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.