Beh Zabudišovou  - 29.5.2022

Beh Zabudišovou

    Realizované s finančnou podporou obce Bošáca

 

BEH ZABUDIŠOVOU 15.ročník

PROPOZÍCIE

 

Dátum konania: Nedeľa, 29. máj 2022

Štart, cieľ, prezentácia a vyhodnotenie: Zabudišová (otoč)

Trať: 5400m, celkové prevýšenie 133m (2 kopčeky)

Povrch: 25% asfalt, 75% štrková alebo trávnatá cestička

Kategórie:   Muži do 39, Muži 40-49, Muži 50+
Ženy do 39, Ženy 40+

Detské sranda preteky:  0-6 (2 kolečká na otoči – cca 200m )
7-12 (1 kolečko v teréne – cca 500m)

Časový harmonogram:   9:00 - 10:30 prezentácia
10:30 – súťaž detí
11:00 – štart
12:15 – vyhodnotenie


V cieli účastníkov hlavného Behu Zabudišovou čaká gulášek z diviny, tombola, medaily a ceny pre víťazov. Účastníkov detských kategórii čaká v cieli malá pozornosť.

Šatne a WC: Žiaľ ani šatne ani sprchy k dispozícii nebudú. WC v podobe latríny bude a pre naturálnejších bežcov máme veľa prírodnej toalety.

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Prihlasovanie: Online na VysledkovyServis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 26.5.2022 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Parkovanie: Vzhľadom na obmedzené priestory v mieste štartu, prosíme účastníkov pretekov parkovať na neďalekom futbalovom ihrisku. (200m od štartu)

Štartovné: 6€ pri online registrácii a zaplatení (Zabudišovania 2€). Na mieste 8€ (Zabudišovania 3€).

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM, alebo REKLAMA).

Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Účastnícky limit: 100 bežcov. V prípade ak sa nenaplní limit v online prihlasovaní, bude možná registrácia aj na mieste.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 29.05.22
Kapacita 100
Voľné 100
Ukončenie prihlasovania 26.05.2022 23:55
Štartovné 6€, detské preteky zdarma
Poloha Zabudišova otoč

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.

Location Map