Beh Zabudišovou  - 20.6.2021

Beh Zabudišovou

Beh Zabudišovou

                Realizované s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja

    Realizované s finančnou podporou obce Bošáca

 

BEH ZABUDIŠOVOU

PROPOZÍCIE

 

Dátum konania: Nedeľa, 20. jún 2021

Štart, cieľ, prezentácia a vyhodnotenie: Zabudišová (otoč)

Trať: 5400m, celkové prevýšenie 133m (2 kopčeky). Trať je na treťom kilometri trochu pozmenená (viď detaily v príspevku na Facebooku „Beh Zabudišovej“)

Povrch: 25% asfalt, 75% štrková alebo trávnatá cestička

Kategórie:   Muži do 39, Muži 40-49, Muži 50+
Ženy do 39, Ženy 40+

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Detský sranda pretek:  0-6 (2 kolečká na otoči – cca 200m )
7-12 (4 kolečká na otoči – cca 400m)

Časový harmonogram:   8:00 - 9:30 prezentácia
9:30 – súťaž detí
10:00 – štart
11:15 – vyhodnotenie


V cieli účastníkov hlavného Behu Zabudišovou čaká gulášek z diviny, tombola, medaily a ceny pre víťazov. Účastníkov detských kategórii čaká v cieli malá pozornosť.

Šatne a WC: Žiaľ ani šatne ani sprchy k dispozícii nebudú. WC v podobe latríny bude a pre naturálnejších bežcov máme veľa prírodnej toalety.

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Prihlasovanie: Online na VysledkovyServis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené v piatok 17.6.2021 o 23:59:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto momente, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Parkovanie: Vzhľadom na obmedzené priestory v mieste štartu, prosíme účastníkov pretekov parkovať na neďalekom futbalovom ihrisku. (200m od štartu)

Štartovné: 5€ pri online registrácii a zaplatení (Zabudišovania 2€). Na mieste 8€ (Zabudišovania 3€).

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA).

Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Účastnícky limit: 100 bežcov. V prípade ak sa nenaplní limit v online prihlasovaní, bude možná registrácia aj na mieste.

Opatrenia COVID-19: Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín, alebo AG testu nie starší ako 24 hodín.

Výnimky z testovania:
a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

f) ide o osobu do 10 rokov veku.

Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností vyššie; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

Testovanie AG testami bude v deň podujatia zabezpečené v kultúrnom dome v obci Bošáca od 8:00. Zasielanie výsledku testu prebieha bez čakania formou SMS, alebo s čakaním papierovou formou.

Vyššia moc: Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Organizátor: ŠK pre Radosť o.z., kontakt Miroslav Kavický, 0904 171049

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 20.06.21
Kapacita 100
Voľné miesta 100
Ukončenie prihlasovania 17.06.2021 23:55
Štartovné 5€, detské preteky zdarma
Poloha Zabudišova otoč

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.