Beh Zabudišovou

 

BEH ZABUDIŠOVOU 17.ročník

PROPOZÍCIE

 

Dátum konania: Nedeľa, 2. jún 2024

Štart, cieľ, prezentácia a vyhodnotenie: Zabudišová (otoč), okres Nové Mesto nad Váhom, Slovensko

Trať: 5400m, pekné výhľady, celkové prevýšenie 133m (2 kopčeky)

Povrch: 25% asfalt, 75% štrková alebo trávnatá cestička

Kategórie:   Muži do 39, Muži 40-49, Muži 50+
Ženy do 39, Ženy 40+

Časový limit: 60 minút, čiže vítaní sú aj rýchlejší chodci

Detský sranda pretek:  0-6 (2 kolečká na otoči – cca 200m )
7-12 (1 kolečko v teréne – cca 500m)

Časový harmonogram:   9:00 - 10:30 prezentácia
10:30 – súťaž detí
11:00 – štart
12:15 – vyhodnotenie


V cieli účastníkov hlavného Behu Zabudišovou čaká gulášek z diviny, tombola, medaily a ceny pre víťazov. Účastníkov detských kategórii čaká v cieli malá pozornosť.

Šatne a WC: Žiaľ ani šatne ani sprchy k dispozícii nebudú. WC v podobe latríny bude a pre naturálnejších bežcov máme veľa prírodnej toalety.

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Prihlasovanie: Online na VysledkovyServis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené vo štvrtok 30.5.2023 jeden a pol sekundy pred polnocou alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Parkovanie: Vzhľadom na obmedzené priestory v mieste štartu, prosíme účastníkov pretekov parkovať na neďalekom futbalovom ihrisku. (200m od štartu)

Štartovné: 7€ pri online registrácii a zaplatení (Zabudišovania 2€). Na mieste 10€ (Zabudišovania 3€). Detský pretek zdarma.

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM).

Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Účastnícky limit: 100 bežcov. V prípade ak sa nenaplní limit v online prihlasovaní, bude možná registrácia aj na mieste.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu)
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 02.06.2024
Ukončenie prihlasovania 30.05.2024 23:55
Kapacita 100
k dispozícii 62
Štartovné 7.00
Poloha Zabudišova otoč

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.

Location Map