Beh Zabudišovou  - 6.5.2018

Beh Zabudišovou

Propozície behu:

9:00- 10:30 prezentácia v Kulturáku Zabudišová, Bošáca, okres Nové Mesto  nad Váhom

10:30 štart detský sranda pretek kategória 0-6 rokov 200m, kategória 7-12 rokov 400m

11:00 štart hlavný beh v piatich kategóriách Z (ženy do 39), Z40 (ženy nad 40), M (muži do 34), M35 (muži 35-49 rokov), M50 (muži nad 50 rokov).
Vyhodnotenie výsledkov približne o 12:00.

Gulášek, tombola, medaile, ceny pre víťazov.

Štartovné 2 Eur (platí sa na mieste).

Tešíme sa na vašu účasť.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 06.05.2018 11:00
Prihlásení 41
Ukončenie prihlasovania 05.05.2018 18:00
Poloha Kulturák Zabudišova
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.