Hurbanovský Beh šampiónov - 23.7.2022

Hurbanovský Beh šampiónov

 

23.7.2022 o 8:00 hod. /sobota/

 

V roku 2022 má mestská časť Nová Trstená sté výročie založenia. Preto sme sa náš piaty ročník rozhodli usporiadať práve tu. Privíta nás malebné prostredie tejto skromnej usadlosti bývalých obyvateľov Oravy. Trasy behov budú viesť podobnými miestami, ako na našom druhom ročníku (mestská časť Bohatá).

Opäť pre vás chystáme tri dĺžky trás. Kratšia trasa bude mať dĺžku 4 kilometre a bude viesť okolím Novej Trstenej. Dlhšia trasa, Beh Šampiónov o dĺžke 12 kilometrov, bude veľmi podobná trase, ktorú si niektorí pamätáte z roku 2019.

Trať bude značená farebnými stužkami a tabuľkami pri potrebe zmeny smeru. Počas trate budú zabezpečené dve občerstvovacie stanice s dostatkom vody. Každého bežca bude v cieli čakať pamätná medaila a občerstvenie.

 

Trate:

Beh Šampiónov 12 km
Beh Nová Trstená 4 km
Štafeta 6 +6 km

 

Štartovné

Jednotlivci:
Platba vopred: 7€
Žiak/študent: 5€
Na mieste: 10€

Štafeta :
Platba vopred: 10€
Na mieste: 15€

   

Kategórie

Prvé tri miesta v každom behu budú ocenené vecnými cenami od sponzorov. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Na všetkých tratiach vyhlásime nasledovné kategórie:

Muži       do 39 rokov
           nad 40 rokov
           nad 50 rokov
           nad 60 rokov

Ženy      do 39 rokov
           nad 40 rokov
           nad 50 rokov
           nad 60 rokov 

Zvlášť bude ocenená kategória štafety:

Štafeta          Beh Šampiónov (6+6km)

Miesto odovzdávky štafety bude štafetárom včas špecifikované.


Harmonogram

08:00 – 09:30                          Registrácia bežcov
09:30                                      Prezentácia pravidiel a opis trate pre všetkých pretekárov
10:00                                      Hromadný štart všetkých behov
10:00 – 13:00                          Sprievodný program
13:00                                      Vyhodnotenie výsledkov

Príchod na miesto

Areál podujatia sa nachádza v mestskej časti Nová Trstená. Je to jedna z odľahlejších mestských častí. Nachádza sa približne dva kilometre od Bohatej. Navigácia je tento rok pomerne jednoduchá, prípadne hľadajte smerové tabule. Parkovanie bude zabezpečené, riaďte sa prosím pokynmi organizátora.

Občerstvenie

Občerstvovacia stanica bude umiestnená na troch miestach. Jedna bude v Bohatej, druhá na Kamenici a tretia v Dulovciach. Bude Vás tam čakať voda, iontový nápoj a ovocie. Občerstvenie v cieli bude tento rok znova bohaté. Máte sa na čo tešiť.

Doprava a šatňa

Štart preteku bude v areáli Kultúrneho domu v Novej Trstenej. Pre účastníkov akcie bude vyhradené miesto pre parkovanie vašich automobilov. Na odloženie vašej batožiny môžete okrem vašich automobilov využiť bezplatnú šatňu.

Organizátor:
Matej Hamran +421911133364
OZ Priatelia koní a westernu
Mesto Hurbanovo

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 21.07.2022 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.


Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.


Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.
Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

 

Vyššia moc:                 
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

Opatrenia COVID-19:

Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 23.07.22
Kapacita 120
Voľné 120
Ukončenie prihlasovania 21.07.2022 23:55

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.