Matúškovský beh

Organizátor: obec Matúškovo, Občianske združenie DAM sport Matúškovo

Ročník: 2. Ročník

Termín: 06. 07. 2019 (sobota)

Miesto: Matúškovo, okr. Galanta, štart/cieľ pred kultúrnym domom

Parkovanie: Futbalový štadión OFC Matúškovo (smerové tabuľe)

Popis trate: 3km – jeden okruh (3000m)

                   10km – tri okruhy (3,300m)

Na asfaltovom povrchu v obci Matúškovo za dopravy v jednom jazdom pruhu (odelené dopravným značením)

Štartovné: Hlavný beh (10km): online 8€, na mieste 10€

                 Hobby beh (3km): 5€

                 Detské kategórie: zdarma

Kategórie a časový rozpis:

Detské kategórie: štart 9:30
Mini – chlapci a dievčatá: 1 – 5 rokov  (rok narodenia 2014-2018)
Deti – chlapci a dievčatá:  6 – 8 rokov  (rok narodenia 2011-2013)
Junior – chlapci a dievčatá 9 – 13 rokov (rok narodenia 2006-2010)

Hlavný beh 10km: štart 10:30

A – muži do 39 rokov (rok narodenia 1980-2001)
B – muži od 40 do 49 rokov (rok narodenia 1970-1979)
C – muži od 50 do 59 rokov (rok narodenia 1960-1969)
D – muži nad 60 rokov (rok narodenia 1959 a starší)
F – ženy do 34 rokov (rok narodenia 1985-2001)
G – ženy od 35 do 49 rokov (rok narodenia 1970-1984)
H – ženy nad 50 rokov (rok narodenia 1969 a staršie)

Hobby beh 3km: štart 10:45

A – muži

B – ženy

Prezentácia: V kultúrnom dome najneskôr 30min pred štartom danej kategórie

Ceny: Prví traja v každej kategórii obdržia diplomy a medaily

Tombola: 45 minút po skončení hlavnej kategórie – Hlavná cena: Televízor

Kontakt: Miroslav Kontár, tel.: 0908 423 832, e-mail: mirotechna@centrum.sk

                         Dušan Grujbár, tel. 0905 483 768, e-mail: grujbardusan@gmail.com

Upozornenie: Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a prihlásením na preteky potvrdzuje, že je zdravotne spôsobilý absolvovať ich. Behá sa podľa pravidiel SAZ. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenností.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 06.07.2019
Prihlásení 49
Ukončenie prihlasovania 04.07.2019 12:00
Poloha kultúrny dom, Matúškovo
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.