Matúškovský beh

Organizátor: obec Matúškovo, Občianske združenie DAM sport Matúškovo

Ročník: 2. Ročník

Termín: 06. 07. 2019 (sobota)

Miesto: Matúškovo, okr. Galanta, štart/cieľ pred kultúrnym domom

Parkovanie: Futbalový štadión OFC Matúškovo (smerové tabuľe)

Popis trate: 3km – jeden okruh (3000m)

                   10km – tri okruhy (3,300m)

Na asfaltovom povrchu v obci Matúškovo za dopravy v jednom jazdom pruhu (odelené dopravným značením)

Štartovné: Hlavný beh (10km): online 8€, na mieste 10€

                 Hobby beh (3km): 5€

                 Detské kategórie: zdarma

Kategórie a časový rozpis:

Detské kategórie: štart 9:30
Mini – chlapci a dievčatá: 1 – 5 rokov  (rok narodenia 2014-2018)
Deti – chlapci a dievčatá:  6 – 8 rokov  (rok narodenia 2011-2013)
Junior – chlapci a dievčatá 9 – 13 rokov (rok narodenia 2006-2010)

Hlavný beh 10km: štart 10:30

A – muži do 39 rokov (rok narodenia 1980-2001)
B – muži od 40 do 49 rokov (rok narodenia 1970-1979)
C – muži od 50 do 59 rokov (rok narodenia 1960-1969)
D – muži nad 60 rokov (rok narodenia 1959 a starší)
F – ženy do 34 rokov (rok narodenia 1985-2001)
G – ženy od 35 do 49 rokov (rok narodenia 1970-1984)
H – ženy nad 50 rokov (rok narodenia 1969 a staršie)

Hobby beh 3km: štart 10:45

A – muži

B – ženy

Prezentácia: V kultúrnom dome najneskôr 30min pred štartom danej kategórie

Ceny: Prví traja v každej kategórii obdržia diplomy a medaily

Tombola: 45 minút po skončení hlavnej kategórie – Hlavná cena: Televízor

Kontakt: Miroslav Kontár, tel.: 0908 423 832, e-mail: mirotechna@centrum.sk

                         Dušan Grujbár, tel. 0905 483 768, e-mail: grujbardusan@gmail.com

Upozornenie: Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a prihlásením na preteky potvrdzuje, že je zdravotne spôsobilý absolvovať ich. Behá sa podľa pravidiel SAZ. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenností.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 06.07.2019
Prihlásení 3
Ukončenie prihlasovania 04.07.2019 12:00
Poloha kultúrny dom, Matúškovo