Matúškovský Beh

Organizátori: Občianske združenie DAM Šport Matúškovo, obec Matúškovo

Organizačný tím:

riaditeľ pretekov: Miroslav Kontár

zástupca riaditeľa: Ing. Zuzana Szabová

čestný hosť : Mgr. Juraj Benčík

zdravotná služba: Ildikó Kontárová, Erika Karasová

komentátor : Peter „Mano“ Tomič

autor trate: Miroslav Kontár, Ing. Zuzana Szabová

Dátum: 23.9.2023 (sobota)

MiestoMatúškovo, okr. Galanta,

Ročníkšiesty

Prezentácia: od 8:00, Kultúrny dom v Matúškove, najneskôr 30 minút  pred štartom danej kategórie

Parkovanie: okolo KD v Matúškove

Popis trate:   4 km - jeden okruh = 4 km
                     12 km - tri okruhy po 4 km

Povrch trate: Dlažba a asfalt v obci za dopravy v jednom jazdnom pruhu (oddelené dopr. značením). Trať nie je certifikovaná.

Štartovné: Hlavná kategória a Hobby kategória: ONLINE = 10 €, na mieste = 15 €,

Nordic walking – bez vekových kategórií  ONLINE = 10 €, na mieste = 15 €,

Detské kategórie ONLINE = 2 €, na mieste = 5 €, Okrem detí z Matúškova v kategórii MINI. Chlapci a dievčatá z Matúškova od 3 – 5 rokov: 0€

 

Kategórie a časový rozpis:

Štart: 10,00 hod.  

  • Detské kategórie:
            Mini:      chlapci a dievčatá, dĺžka trate: 50 m , vek: od 3 – 5 rokov
            Deti :     chlapci a dievčatá, dĺžka trate:100 m, vek: od 6 – 8 rokov
            Žiaci:     chlapci a dievčatá, dĺžka trate: 300 m, vek: od 9 – 12 rokov
            Juniori: chlapci a dievčatá, dĺžka trate: 600 m, vek: od 13 – 16 rokov

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.
Vyhodnotenie detských kategórii po dobehnutí do cieľa všetkých detských kategórii.

Štart 11:00 hod.   Hlavný beh  12 km

kategórie

MUŽI

ŽENY

A

do 39 rokov

do 39 rokov

B

od 40 do 49 rokov

od 40 do 49 rokov

C

od 50 do 59 rokov

od 50 do 59 rokov

D

nad  60 rokov

nad 60 rokov


Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

 

Štart 11:05 hod.     Hobby beh  4 km

kategórie

 

MUŽI

ŽENY

 

Štart 11:20 hod.     Nordic walking 4 km

kategórie

 

MUŽI

ŽENY

 

Kategória : Najrýchlejší bežecobyvateľ obce Matúškovo v Hlavnom behu    MUŽ a ŽENA

 

Účastnícke medaily dostanú všetci bežci v každej kategórii, ktorí dobehnú do cieľa.

Maximálny počet štartujúcich je 300 bežcov

Preteky sa konajú za každého počasia

Ceny: 

Hlavný beh - prví traja v každej kategórii dostanú poháre a diplomy

Hobby beh - vyhodnotený prvý muž a prvá žena

Nordic Walking - vyhodnotený prvý muž a prvá žena

 

Občerstvenie: zabezpečené

Prihlasovanie: Online prihlasovanie bude ukončené 21.9.2023 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške: Zaplatené štartovné sa nevracia.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

 

Upozornenie: Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a prihlásením na preteky potvrdzuje, že je zdravotne spôsobilý absolvovať ich. Behá sa podľa pravidiel SAZ.

Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenností.

Informácie:

Miroslav Kontár, tel. č.  0908 423 832, mirotechna@centrum.sk 

Ing. Zuzana Szabová, tel. č. 0911 849 379, ozdammatuskovskybeh@gmail.com

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 23.09.2023
Ukončenie prihlasovania 21.09.2023 23:55
Kapacita 300
Voľné 300
Poloha KULTÚRNY DOM, Matúškovo

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.

Location Map