Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným

menopriezviskoročníkklubkrajinapreteky
PeterSoľár1977Trenčínhlavný beh 10km