Propozície behu

ORUNGUTAN RUN 2024

Chcete spoznať zaujímavé miesta v ZOO Bratislava a vášmu športovému výkonu pridať aj benefičný rozmer?

Prihláste sa na beh v ZOO Bratislava. Pobeží sa aj po miestach, ktoré sú bežne pre verejnosť nedostupné.


Pokyny a základné informácie:

Hlavný organizátor: ZOO Bratislava

Kontakt: Zuzana Očenášová / pr@zoobratislava.sk

Termín: 27.4.2023

Miesto: ZOO Bratislava

Čas podujatia: 10.00 h – 14.00 h

Disciplíny a štart behu:

Pravidlá: Preteká sa v súlade s pravidlami Slovenského atletického zväzu a v súlade týchto propozícií.

Účastnícky limit: 550 pretekárov spolu na všetkých tratiach

Disciplíny:

Disciplíny pre deti – prebiehajú od 10:15 hodiny s postupným štartom od prvej po tretiu disciplínu a sú tri možnosti výberu trás pre deti:

   1. 150 m – beh je určený pre deti vo veku od 1 do 5 rokov  /rok narodenia 2022 – 2018, vrátane celého roka/

       deti môžu bežať ľubovoľným spôsobom, aj za účasti a pomoci rodičov, disciplína nie je súťažná, nebude meraná čipom, oceníme všetky zapojené deti malou drobnosťou zo zoo

   2. 350 m – beh je určený pre deti vo veku od 6 do 8 rokov /rok narodenia 2017 – 2015, vrátane celého roka/

       deti bežia samostatne, súťažne, meriame im časy s čipom, oceníme prvé tri miesta v tejto kategórií

   3. 450 m – beh je určený pre deti vo veku od 9 do 12 rokov /rok narodenia 2014 – 2011, vrátane celého roka/

       deti bežia samostatne, súťažne, meriame im časy s čipom, oceníme prvé tri miesta v tejto kategórií

 

Disciplíny pre dospelých – prebiehajú od 11:00 hodiny, na výber sú dve hlavné disciplíny, obe sú súťažné, riadne merané s čipom:

   1. 7 km okruh v rámci Zoo Bratislava /beh je určený pre všetkých od 13 rokov, vrátane/

       oceňujeme prvých troch bežcov – prvé, druhé a tretie miesto, každé miesto dostáva cenu

   2. 3,5 km okruh v rámci Zoo Bratislava /beh je určený pre všetky vekové kategórie, bez vekového limitu/

       oceňujeme prvých troch bežcov – prvé, druhé a tretie miesto, každé miesto dostáva cenu

 

Prihlasovanie a registrácia:

   1. Prvé kolo online prihlasovania bude ukončené 21.04.2024 o 23:59.

       Do tohto termínu platí účastník nasledovné štartovné:

  • dospelý 20 EUR
  • dieťa do 12 rokov (vrátane) – 10 EUR

   2. Druhé kolo online prihlasovania bude ukončené 25.4.2024 o 23:59.

       Do tohto termínu platí účastník nasledovné štartovné:

  • dospelý 25 EUR
  • dieťa do 12 rokov (vrátane) – 15 EUR

 3. Prihlasovanie (v prípade nenaplnenia účastníckeho limitu) na mieste konania v deň pretekov 27.4.2024 je možné do 8.30 hodiny a účastník platí nasledovné štartovné:

  • dospelý 35 EUR
  • dieťa do 12 rokov (vrátane) 25 EUR

 

Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného.

Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Odporúčame Vám vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Štartovné:


Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi - kartou, alebo bankovým prevodom. Oba vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky.

Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte si prosím priečinok SPAM/REKLAMA.

Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet.
Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 

Osobná registrácia a vyzdvihnutie štartovných balíčkov:

  • v sobotu 27.4.2024 od 8.00 h do 9.30 h pred hlavným vstupom do ZOO Bratislava:


Štartovné číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartovného čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný.
Štartovné číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa.
Štartovné čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovným číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu).
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartovné číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk.
V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená.
Štartovací balík už preberá nový účastník.
Po prevzatí štartovacieho balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade akéhokoľvek problému s online prihlasovaním kontaktujte prosím spoločnosť VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk


Štartovací balíček zahŕňa:

-  voľný vstup do ZOO Bratislava pre všetkých, riadne registrovaných účastníkov pretekov

- štartovné číslo s čipom na meranie času (čip dostanú účastníci hlavného behu – ŽENY, MUŽI – disciplína 3,5 km a 7,5 km a deti v disciplíne 350 metrov a 450 metrov)

- občerstvenie po dobehnutí do cieľa: voda, ovocie, nealkoholický nápoj

- malý darček od ZOO Bratislava pre každé, riadne registrované dieťa

 

Extra bonus pre účastníkov:

- možnosť odložiť si osobné veci v stráženej úschovni – externý stan za hlavným vchodom do zoo

 

Poistenie:

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.
Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Meranie časov: Meranie zabezpečuje spoločnosť SunBell s.r.o. -  VýsledkovýServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.

Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia.

 

Organizátor však po zvážení všetkých okolností stanoví nový termín podujatia, pričom poplatky za registráciu budú účastníkom prenesené do nového podujatia – za rovnakých podmienok.

Opatrenia COVID-19:

 

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.


WC: areál ZOO Bratislava

Zabezpečenie  bezpečnosti účastníkov behu: celá trasa behu bude riadne označená a zabezpečená organizátormi behu. Organizačná služba bude mať reflexné vesty s vyznačením organizátora.

Parkovanie pre účastníkov behu: na verejnom parkovisku pri ZOO Bratislava