Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným na ORANGUTAN RUN

menopriezviskoročníkklubkrajinapreteky
IvanaHeretik Vačoková19823,5 km
TomášHeretik2016Deti od 6-8 r. (2017 - 2015)
OliverOcenas2019Deti od 1-5 r. (2022 - 2018)