Výsledky Trenčiansky polmaratón

8.9.2024
10.9.2023
11.9.2022
19.9.2021
6.9.2020
8.9.2019
9.9.2018