Madunický Cibulák - detské preteky

1. ročník behu Madunický Cibulák (Beh okolo Váhu)

 

Hlavný organizátor: Obec Madunice

Kontakt: Peter Čerňanský +421 908 994 377

Miesto a dátum konania: Futbalový štadión Madunice, 31.8.2019, 16:00hod.

Disciplíny:
Deti
vekové kategórie: 3 – 6r. - 100m, 7 – 9r. - 300m, 10 – 13r. - 800m

Dospelí
5km:
muži 14 - 39r., muži nad 40r.
ženy 14 - 39r., ženy nad 40r.

10km:
muži 14 - 39r., muži nad 40r.
ženy 14 - 39r., ženy nad 40r.

Nordic Walking – 4km: muži a ženy bez rozdielu veku

Povrch: 80% lesné a poľné cesty v okolí Váhu, 20% asfalt

Prezentácia: 31.8.2019 14.00 – 15.50h – futbalový štadión Madunice

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

  • 14.00 – 15.50 – prezentácia bežcov
  • 16.00 – štart behu detí podľa veku
  • 17.00 – štart behu na 5/10km + NW
  • 18.30 – vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

Technické zázemie: toalety, sprcha, šatne – futbalový štadión

Účastnícky limit: dospelí - 200 bežcov, deti - 100 bežcov.

Štartovné:
Dospelí
8€ pri platbe vopred
10€ pri platbe na mieste

Deti
2€ pri platbe vopred
4€ pri platbe na mieste

Štartový balíček obsahuje:

  • štartové číslo s čipom na meranie času
  • občerstvenie na trati (10km) a v cieli
  • účastnícku medailu
  • kupón na jedlo po preteku

Prihlasovanie, registrácia bežcov:

  • online na stránke VysledkovyServis.sk
  • bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po zaplatení štartovného poplatku. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia – 200 bežcov.

 

Zdravotná služba: bude zaistená a v priestore štartu a cieľa.

Upozornenie pre pretekárov: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Ohlásenie neúčasti / výmena pretekára: Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, zašlite e-mail najneskôr do  28.08.2019 do 23:00 hod na adresu prihlasovanie@vysledkovyservis.sk Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná. Preregistrácia je kvôli administratívnym úkonom spoplatnená sumou 3.00 EUR, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka v deň podujatia. Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 31.08.2019 16:00
Kapacita 100
Prihlásení 0
voľné miesta 100
Ukončenie prihlasovania 30.08.2019 12:00
Štartovné 2 €
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.