Vir(tu)álny Dôverun „Bež a pomôž“

Vir(tu)álny Dôverun „Bež a pomôž“

 

Názov podujatia:  Vir(tu)álny Dôverun „Bež a pomôž“

Dátum konania: 4.5.2020 – 10.5.2020

Usporiadateľ: ŠK pre Radosť o.z.

Hlavný partner: Dôvera zdravotná poisťovňa  

Štart: Kdekoľvek na svete

Cieľ: Kdekoľvek na svete    

Trať: 21,1 km a 10 km s prevýšením podľa ľubovôle pretekára. Dodržaná musí byť len stanovená dĺžka trate, ktorú bežcovi vierohodne odmeria niektorá z ním použitých bežeckých aplikácií (Garmin, Strava, Endomondo, Runkeeper, Runtastic, a pod.) Ak sa pretekár rozhodne absolvovať preteky na trati s prevýšením, je to jeho slobodné rozhodnutie, no tento fakt vo výsledkoch nebude nijako zohľadnený. Účastníkom s ambíciou umiestniť sa na popredných priečkach sa preto odporúča zvoliť si beh po rovine alebo beh v štýle „polka tam – polka späť“.

Kategórie: Pre obe dĺžky trate sú rovnaké. Pretekov sa môže zúčastniť len pretekár, ktorý dovŕšil 18 rokov.

  • Muži do 35 rokov (ročník 1985 a mladší)
  • Muži 36 rokov a viac (ročník 1984 a skôr narodení)
  • Ženy do 35 rokov (ročník 1985 a mladšie)
  • Ženy 36 rokov a viac (ročník 1984 a skôr narodené)

Priebeh podujatia: Preteky majú formu individuálnych behov, aby si účastníci mohli vybrať sami takú trať a konkrétny termín jej absolvovania, na ktorej stretnú čo najmenej iných bežcov. Sú to virtuálne preteky, čo znamená, že každý účastník si zmeria čas sám prostredníctvom niektorej z bežeckých aplikácií. 

Nepoužívajte na zaznamenanie svojej aktivity aplikácie z ktorých nie je možné aktivity zdieľať linkom, čo je podmienka účasti na pretekoch. Sú to aplikácie, ktoré umožňujú prezerať si vaše aktivity iba v mobile a nie na webe.
Medzi takéto aplikácie patria napr: Nike Run Club, Runtastic, MiFit, Google Fit, Zeopoxa, Huawei Health a ďalšie.
Fotka obrazovky mobilu zaslaná emailom nemôže byť uznaná ako potvrdenie o absolvovaní trate.

Viditeľnosť aktivity v aplikácii musí mať nastavenú ako verejnú. Podmienkou je, aby aktivitu zaznamenalo GPS. Prípadné zlyhanie techniky sa nebude zohľadňovať (napríklad beh v lese s výpadkami merania) a manuálne vytvorené aktivity sú zo súťaže vylúčené. Pretekár svoj výsledný čas zapíše do výsledkovej listiny (link v menu) a vloží do nej aj odkaz na svoju aktivitu v použitej bežeckej aplikácii.

Upozornenie: Každý pretekár zodpovedá za svoje zdravie. Organizátor virtuálneho behu nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotný stav bežca/bežkyne a nenesie zodpovednosť za prípadné úrazy či inú ujmu počas súťažného behu. Bežci sú povinní dodržiavať epidemiologické opatrenia, nebehať v skupinách a vyhýbať sa kontaktu s inými ľuďmi.

Ustanovenia: Pretekať sa môže na asfaltovom či betónovom povrchu, na tartane i po prírodnom povrchu – výber je ponechaný na samotnom pretekárovi. Počas trvania súťaže má účastník možnosť absolvovať zvolenú trať (21,1 km alebo 10 km) aj viackrát a svoj dosiahnutý výsledok si môže opraviť zapísaním do výsledkovej listiny vyššie uvedeným spôsobom.

Ceny: Ocenení budú prví traja bežci a bežkyne v každej kategórii vecnými cenami. Ceny si môžu výhercovia prevziať osobne na generálnom riaditeľstve Dôvery zdravotnej poisťovne (Einsteinova 25, Bratislava) alebo im budú doručené Slovenskou poštou – podľa toho, ktorú možnosť výherca uprednostňuje. Zároveň si každý účastník môže bezplatne stiahnuť a vytlačiť svoj diplom z výsledkov.

Prihlasovanie: Prebieha výlučne online od 27.4.2020 do 10.5.2020. Prihlasovanie bude ukončené v posledný deň konania pretekov o 12.00 hod.

Meranie času a výsledky: Každý pretekár si meria čas sám. Výsledky zabezpečuje firma SunBell s. r. o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky sú priebežne zverejňované na stránke www.VysledkovyServis.sk

Štartovné: 2 eurá, ktoré účastník uhradí priamo počas registrácie platobnou kartou cez platobný portál. Účastník je zaregistrovaný až po uhradení štartovného. Zaplatené štartovné sa nevracia.

Podujatie má charitatívny rozmer. Celá vyzbieraná suma na štartovnom sa rozdelí rovnakým dielom medzi tri atletické kluby, ktoré dosahujú výborné výsledky v atletickej príprave detských a mládežníckych talentov a ich činnosť prerušila epidémia Covid 19. Finančný dar im pomôže čo najskôr obnoviť ich činnosť po uvoľnení epidemiologických obmedzení. Štartovné sa rozdelí medzi kluby: OZ NAŠA atletika, Atletika pre deti AC Stavbár Nitra, AKAZA Žilina.

Hraj fair play. Ocenený bude každý – dobrým pocitom, že pomohol atletickým nádejám a že si aj napriek epidémii mohol zasúťažiť.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 04.05.20
Podujatie trvá do 10.05.20
Ukončenie prihlasovania 10.05.2020 12:00
Štartovné 2.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.