Chateau Appony - Beh na hrad

Chateau Appony - Beh na hrad

Chateau Appony - Beh na hrad

Úvodný ročník 

PROGRAM

Dátum: 4. júla 2021 nedeľa

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu termínu v prípade nepredvídateľných okolností.

Miesto: Chateau Appony 271, 956 14 Oponice okr. Topoľčany

Prezentácia: 9:00 - 10:45 v deň podujatia

Štart: 10:00 detský beh v parku kaštieľa 200 – 1000 m

         11:00 hlavný beh okolo Oponického hradu

Dĺžka trate: 7 km, prev. 166m 

Povrch: asfalt, lesné cesty

Kategória: Ž, Ž40 1981 a staršie

                  M, M40 1981 a starší   

Štart, Cieľ: Chateau Appony 271, 956 14 Oponice

Štartovné: 15 eur platba do 1.7.2021 / 20 eur platba na mieste

                  1 euro detský beh prihlasovanie iba v deň podujatia

Hodnotné ceny: pre víťazov, najrýchlejší muž a žena získajú RELAX POBYT na 3 dni a 2 noci s polpenziou v hodnote 325 EUR.

Prihlasovanie: Online na stránke: www.vysledkovyservis.sk  Limit 250 prihlásených.

Organizátor: Strong&Fit s.r.o. a Chateu Appony

Kontakt: Jozef Trsťan, e-mail: info@strongfit.sk, web: www.strongfit.sk

Občerstvenie: minerálna voda, nealko radler, ovocie

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Výsledky: Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v čase 12:30 - 13:00 na mieste podujatia.

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Family day: športové aktivity pre deti, trampolíny a iné

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 1.07.2021 o 24,00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť kartou. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Kategórie:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

Opatrenia COVID-19:

Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín, alebo AG testu nie starší ako 24 hodín.

Výnimky z testovania:

a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

f) ide o osobu do 10 rokov veku.

 

Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností vyššie; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

 

Testovanie AG testami v deň podujatia v Topoľčanoch alebo v Nitre.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 04.07.21
Kapacita 250
Voľné miesta 250
Ukončenie prihlasovania 01.07.2021 23:55
Štartovné 15.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.

CZ Slovakia
X-bionic
sunbell
jumping
coca cola
hyza
horskybeh.sk