Pohybom za Nové Zámky

Pohybom za Nové Zámky

Srdečne Vás pozývame na druhý ročník bežeckých a nordic walkingových pretekov s názvom Pohybom Za Nové Zámky.
Okrem bežeckých a nordic walkingových pretekov pre všetky vekové kategórie, máme pre Vás a Vaše deti pripravený aj zábavný program (popoludní).


Propozície pretekov Pohybom Za Nové Zámky 2021

Termín konania: 26.6.2021 (sobota)
Miesto konania: Nové Zámky (Čerešňová ulica pri križovatke s Riečnou ulicou, Nové Zámky)
Organizátor: Za Nové Zámky o.z., G. Czuczora 4, 940 02 Nové Zámky, 0915 149 653, e-mail: zanovezamky@gmail.com

Popis pretekov:
5km bežecké preteky
10km bežecké preteky - hlavná disciplína
5km preteky v nordic walkingu
Detské behy

Časový harmonogram:
8:30 - 9:30 hod. - Prezentácia pretekárov

9:30 – Detský beh
10:00 hod. - Štart bežeckých pretekov
10:10 hod. - Štart pretekov Nordic walking
11:30 hod. - Vyhodnotenie výsledkov

Časový limit:
• bežecké preteky 1:30 hod. od štartu
• preteky Nordic walking 1:15 hod od štartu

Vek pretekárov: od 15 rokov, neplnoletí pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len po podpise prihlášky svojím zákonným zástupcom pri prezentácii. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Cena štartovného:
10 € pri online registrácii cez VysledkovyServis.sk

12 € pri registrácií v deň konania podujatia


Štartovný balíček obsahuje:
- štartovné číslo
- vratný čip časomiery
- občerstvenie na 5. km behu a v cieli
- účastnícka medaila (účastníkom sa udeľuje v cieli po absolvovaní trate v stanovenom časovom limite)

Technické zázemie a občerstvenie:
• Občerstvovacie stanice sa nachádzajú na 5. kilometri trate pre bežcov a v cieli pre všetkých pretekárov.

Vekové kategórie – beh 10km:
Muži: Ženy:
M (do 39 rokov) Z (do 39 rokov)
M40 (do 49 rokov) Z40 (do 49 rokov)
M50+ (od 50 rokov) Z50+ (od 50 rokov)

Vekové kategórie – beh 5km:
M5 - Muži (bez vekového obmedzenia)
Z5 - Ženy (bez vekového obmedzenia)

Vekové kategórie – nordic walking:
NWM - Muži (bez vekového obmedzenia)
NWZ - Ženy (bez vekového obmedzenia)

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 25.6.2021 o 12.00. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA).

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť iba kartou. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Meranie časov a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk a následne na FB stránke podujatia.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť v registrácii. Vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Podľa opatrení platných pre lokalitu Nové Zámky od 14.6.2021 pre organizáciu hromadných športových podujatí takéhoto typu je  základnou podmienkou účasti predloženie negatívneho PCR testu nie staršieho ako 72 hodín alebo negatívneho antigénového testu nie staršieho ako 24 hodín pred začiatkom podujatia. Uvedený negatívny test je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

a) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou a od tejto udalosti uplynulo najmenej 21 dní ale nie viac ako 90 dní, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka vakcíny

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou a od tejto udalosti uplynulo najmenej 21 dní

c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Vis maior:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Povinnosť dodržiavať  ustanovenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č.208/2021 zo 14.mája 2021.


vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 26.06.21
Ukončenie prihlasovania 25.06.2021 12:00
Štartovné 10.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.