Pohybom za Nové Zámky

Srdečne Vás pozývame na tretí ročník bežeckých a nordic walkingových pretekov s názvom Pohybom Za Nové Zámky.
Okrem bežeckých a nordic walkingových pretekov pre všetky vekové kategórie, máme pre Vás a Vaše deti pripravený aj zábavný program (popoludní).


Propozície pretekov Pohybom Za Nové Zámky 2022

Termín konania: 17.09.2022 (sobota)
Miesto konania: Nové Zámky (Čerešňová ulica pri križovatke s Riečnou ulicou, Nové Zámky)
Organizátor: Za Nové Zámky o.z., G.Czuczora 4, 940 02 Nové Zámky, t.č. 0915 149 653, e-mail: zanovezamky@gmail.com

Popis pretekov:
- 5 km bežecké preteky
- 10 km bežecké preteky - hlavná disciplína
- 5 km preteky v nordic walkingu
- Detské behy

Časový harmonogram:
8:30 - 9:30 hod. - Prezentácia pretekárov
9:30 – 10:30 - Detské behy
10:30 hod. - Štart bežeckých pretekov
10:45 hod. - Štart pretekov Nordic walking
12:00 hod. - Vyhodnotenie výsledkov

Časový limit:
• bežecké preteky 1:30 hod. od štartu
• preteky Nordic walking 1:15 hod od štartu

Vek pretekárov: od 15 rokov, neplnoletí pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len po podpise prihlášky svojím zákonným zástupcom pri prezentácii. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Cena štartovného:

8€ pri online registrácii cez registračný systém spoločnosti  SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk do 30.06.2022
10 € pri online registrácii cez registračný systém spoločnosti  SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk do 31.08.2022
13  € pri online registrácii cez registračný systém spoločnosti  SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk do 15.09.2022
15 € pri registrácií v deň konania podujatia


Štartovný balíček obsahuje:
- štartovné číslo
- vratný čip časomiery
- občerstvenie na 5.km behu a v cieli
- účastnícka medaila (účastníkom sa udeľuje v cieli po absolvovaní trate v stanovenom časovom limite)

Technické zázemie a občerstvenie:
• Občerstvovacie stanice sa nachádzajú na 5.kilometri trate pre bežcov a v cieli pre všetkých pretekárov.

Vekové kategórie – beh 10km:

Muži: Ženy:
M (do 39 rokov) Z (do 39 rokov)
M40 (do 49 rokov) Z40 (do 49 rokov)
M50+ (od 50 rokov) Z50+ (od 50 rokov)

 

Vekové kategórie – beh 5km:
M5 - Muži (bez vekového obmedzenia)
Z5 - Ženy (bez vekového obmedzenia)

Vekové kategórie – nordic walking:
NWM - Muži (bez vekového obmedzenia)
NWZ - Ženy (bez vekového obmedzenia)

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 15.9.2022 o 23.55. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.


Meranie časov a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBells.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk a následne na FB stránke podujatia.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť v registrácii. Vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Vis maior:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Povinnosť dodržiavať  ustanovenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 17.09.2022
Ukončenie prihlasovania 15.09.2022 23:55
Štartovné 13.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.